pondelok 20. mája 2019

Jeffrey Chappel - Odpovědi z ticha

Počet strán: 340
Vydala: Eugenika, 2011
Preklad: Zuzana Šestáková


Po letmom prelistovaní knihy k nej čitateľ bude zrejme pristupovať nedôverčivo nielen pre jej mäkkú väzbu. Toto prelistovanie totiž odhalí skratkovité rozhovory natiahnuté cez väčšinu knihy. Jej obsah totiž tvorí rozhovor autora s jeho „vyšším Ja“ a teda sa zdá, že ide o literatúru podobnú tej channelingovej.

streda 1. mája 2019

O mocenskom cykle

Často, keď sa pozerám na historický alebo pseudohistorický film/ seriál/ dokument, čudujem sa istému typu postavy – panovníkovi, ktorý má vládu nad dostatočne veľkou krajinou, no nestačí mu to. Chce stále viac a viac, skrátka si potrpí na tom byť „najväčším vajčákom“. Zamýšľam sa, čo môže stáť za motiváciou v snahe získavať si toľko nadvlády nad svetom. Je to megalomanské zaslepenie, ako by sme mohli ľahko predpokladať? Azda je to profesionálna deformácia, či zvyk, ktorý sa panovníkovi stal „železnou košeľou“, až sa ho nakoniec nechcel vzdať? Alebo je za tým porekadlo „nedáš - dostaneš“ a teda strach, že si ich podrobí niekto iný? Posledná možnosť by korešpondovala s takzvaným princípom červenej kráľovnej:„je potrebné sa snažiť o pokrok čo najviac, už len preto, aby sme nezaostali za konkurenciou.“

piatok 15. marca 2019

Scott Cunningham - Posvátní spánek

Stručné zhrnutie už vypredanej knihy
Vydalo: nakladateľstvo IŽ (Ivo Železný), v roku 2000
Preložila: Alice Brabcová
Počet strán: 201, bez dodatkov a bibliografie len 165 strán


Kniha Posvátní spánek je venovaná snovej inkubácii, teda technike, ktorej cieľom je vyvolať prorocké sny, aby nám dali odpovede na položené otázky. Nakoľko sám autor bol stúpencom kultu Wicca, snažil sa poukázať, že ide o tradície (predovšetkým) predkresťanských kultúr všade vo svete. Ojedinele sa však aj v kresťanstve objavovali učenci, ktorí obhajovali prorocké sny. Autor bol motivovaný vierou, že prorocké sny pochádzajú od božstiev a že o tento spôsob kontaktu sa môžeme individuálne pokúšať k vlastnému prospechu. Na niekoľkých úvodných stranách autor stručne píše o modernom, skeptickom postoji ku snom, o osobnej symbolike snov a rôznych druhoch snov. Okrem ponímania snov ako podvedomých signálov si ich možno vysvetľovať aj ako prejavy telepatického kontaktu medzi osobami, či spomienky duše na cesty v nehmotnej ríši. Podľa autora dostávame najzrozumiteľnejšie sny od božstiev, ktoré uctievame. Sny však môžu zosielať aj iné božstvá – potom je však ťažšie všimnúť si to, ak nepoznáme ich atribúty. Aby som udal veci na správne mieru, musím vysvetliť, že snová inkubácia nie je iba pre pohanov. Pre šamanistov môže byť ich cieľom kontakt s ich spojencom či totemovým zvieraťom a pre individualistu/agnostika vlastné podvedomie, ak sa príslušné rituály obmenia. V každom prípade tu však platí tá istá rada, ako v iných dielach – ak už si vypýtame a získame radu, potom podľa nej konajme. Inak nemá zmysel snovú inkubáciu robiť.

nedeľa 10. februára 2019

O ufňukancoch a hejteroch

K venovaniu sa nasledovnej téme ma inšpirovali zhodné prvky v rôznych zážitkoch, ktoré zrejme prezrádzajú niečo o mentalite našej generácie. Predovšetkým to bol zážitok z istej internetovej skupiny, ktorý bol silne negatívny, hoci som bol zainteresovaný iba okrajovo.

piatok 1. februára 2019

Clark Ashton Smith - Mimo prostor a čas

Počet strán: 338
Vydalo: Albatros Media
Preložila: Linda Bartošková, Ondřej Hanus (báseň), Antonín Handl (predslov)
Ilustroval: Jakub Gajdošík

Fanúšikova takzvanej „weird fiction“ mohli ešte v júni minulého roka značne spozornieť, keď vyšla kniha od doteraz opomínaného autora - Clarka Ashtona Smitha. Keďže som sa k danej knihe dostal až teraz, recenzujem ju s vyše polročným oneskorením.

pondelok 14. januára 2019

Bärbel a Manfred Mohr - Kosmické objednávky

Preložila: Martina Konečná
Vydalo: Nakladateľstvo Anag, 2010
Počet strán: 126


„Čo sa to s Tebou deje, Exe, že nám tu servíruješ nejakú povrchnú slniečkovú knihu pojednávajúcu určite len o populárnej ezoterike?!“
Moja odpoveď na túto auto-reflexívnu otázku pozostáva z dvoch častí: Za prvé, nejde až tak o populárnu ezoteriku, ako o prax vychádzajúcu z havajského šamanizmu v knihe s trochu neprimeraným názvom. Aj o tomto pomenovaní sa však z kontextu knihy dozvieme viac. Za druhé: Je uzatvorenie mieru s čo najväčším počtom svojich častí osobnosti len „povrchnou“ témou? Podľa mňa nie, je to skôr práve naopak – ide o niečo, do čoho treba vyzrieť, aby sa tým človek vôbec chcel zaoberať. Niečo, do čoho sa 14-roční „temní okultisti“ ani nepustia, pretože obsahu knihy ani dostatočne neporozumejú, napriek jej jednoduchosti.

utorok 1. januára 2019

Príhovor 2019

Vitajte na mojom blogu... v poradí druhom blogu!

Mojou úlohou v tomto príhovore je vysvetliť zmeny, ktorými prechádza moja tvorba a tiež zmenu miesta pôsobnosti.

sobota 8. decembra 2018

Charles Stross – Archivy hrůz

Vydalo: Talpress spol. s.r.o., v roku 2007
Preložili: Hana a Martin Sichingerovi
Obálku vytvoril: Jan Patrik Krásný
Počet strán: 447


Stalo sa vám už niekedy, že ste mali pripravené podklady pre písanie recenzie knihy a až potom ste zistili, že je dávno vypredaná? V rámci nacvičovania osobnej flexibility považujem túto situáciu za vhodnú na oslovenie hľadačov originálnych autorov, návštevníkov antikvariátov a iných bytostí vynaliezavých na internete.