utorok 1. septembra 2015

Phil Hine – Prachaos

Jednou z mála kníh pojednávajúcich o mágii chaosu, ktoré boli preložené do češtiny, je Prachaos Phila Hine-a. Táto kniha, zameraná predovšetkým na magické rituály a prácu v skupine, je členená na 4 hlavné kapitoly, ktoré majú svoje podkapitoly pozostávajúce z krátkych článkov. Podobne, ako tomu bolo už pri iných knihách, oboznámim čitateľa s dôležitými myšlienkami tohto diela, pričom sa budem pridŕžať jeho štruktúry.

Názov originálu: Prime Chaos (Adventures in Chaos Magic)
Preložila: Eva Madarazsová
Ilustroval: Rudolf Schimera
Vydal Vladimír Kvasnička, nakladateľstvo Vodnář, 2008
Rozsah: 240 strán

Predhovor napísal Grant Morrison. Hovorí v ňom o zmene spoločenských pomerov, neznámom osude, ktorý sa k ľudstvu blíži a chváli autorove skúsenosti.

Za veľmi obsiahly, až encyklopedický Predhovor k českému vydaniu vďačíme Šárke Sedlákovej. Autora predstavuje v šírke jeho osobnosti a popisuje dôležité body jeho „magického“ životopisu. Phil Hine patril najprv do kovenu náboženstva Wicca, v tomto období študoval Liber Null. Neskôr sa pridal k chaosmagickej skupine a ku skupinám Order of the Dagon a Circle of Stars. Predstavené sú aj jeho knihy, v ktorých pojednáva nielen o chaos mágii či šamanizme, ale aj o mýte Cthulhu či evokačnej mágii. Tieto knihy sú dodnes voľne dostupné na jeho stránkach: http://www.philhine.org.uk/writings/index_e-books.html
Šárka Sedláková pokračuje cennou sondou do histórie anglosaského okultného prostredia a symbole diabla v nej a pojednáva o histórii Thanaterových iluminátov. V poslednej časti predhovoru predstavuje okultné skupiny hlásiace sa k ceste Ľavej ruky v britskej scéne od polovice 80-tych rokov. Ide o nasledovné tri rády: the Esoteric Order of the Dagon, Order of Nine Angles a Werewolf Order. Ich členov spájala publikačná činnosť pre časopis Nox.