sobota 24. októbra 2020

O prístupe ku šťastiu

Jednou z často spoločensky omieľaných tém je šťastie – motív, ktorý stojí za (takmer?) každým ľudským jednaním. Spolu s tým, čo to šťastie vlastne je, sa diskutuje o stratégiách, ako šťastie dosiahnuť. Svoju stratégiu staviam na nasledovnom: chcem, aby som šťastie dosiahol cez svoju vlastnú snahu a pracovitosť, a odmietam, aby som bol „slepým kuraťom čo prišlo k zrnu“, nevediac ako. Pochopiteľne, v tomto prístupe sa objavovanie nástrojov na dosahovanie cieľov vlastne stáva prvotným cieľom, prerekvizitou. To je dôležité, ak nechceme svoje šťastie iba dosiahnuť a náhle stratiť, ale vedieť ho aj udržiavať, alebo po jeho prípadnom zrútení ho od základov vybudovať znova. Snáď po týchto úvodných myšlienkach čitateľ pochopil, že slovo „vybudovať“ bolo kľúčové. Túto stratégiu budem ďalej nazývať „budovateľským prístupom“ a ľudí, ktorí ho praktizujú, budem označovať ako „budovateľov“. Samozrejme ide o pojmy, ktoré som si vymyslel a nemajú nič s komunizmom. Treba ale upozorniť na to, že stratégia založená na zodpovednosti, disciplíne a náročnosti na seba je v literatúre známa. Dostáva sa do pozornosti v článkoch o mužských vzoroch, mužskej úlohe v spoločnosti a podobných témach.

pondelok 19. októbra 2020

Získajte späť svoje články pomocou web archívu

Drahí blogeri, blogerky a blogerčatá, 

mnohí z vás písali svoje texty priamo v redakčnom systéme Blog.cz a nemali tieto texty zálohované. Ak ste nemali to šťastie, že práve vám fungovalo vytvorenie XML zálohy blogu, alebo že ste sa o konci prevádzkovania služby dozvedeli v predstihu, o svoje texty ste skrátka prišli. A nebol by som to ja, keby som vás najprv nekarhal: nebolo lepšie používať Word či G-drive, aby sa s vytvorenými zálohami stal proces tvorby blbuvzdorným? Zvlášť, keď ste videli, ako to ide s Blog.cz dolu vodou? Dosť však mojej obvyklej kritickosti, pre ktorú som tak mimoriadne obľúbený ;). Poďme si ukázať, že nádej získať mnoho zo starých blogov späť existuje aj v spomenutých prípadoch.

Táto nádej sa volá Wayback machine a môžeme ju nájsť na adrese: https://web.archive.org/ . Nie som síce jediný a ani prvý, komu napadol tento postup, avšak dve blogerky ktoré o ňom hovorili ho spomenuli iba letmo a zrejme ho nepropagovali pre pre širšie publikum. Môj návod nemusí pomôcť každému rovnako, pretože niektoré faktory z blogov mohli narúšať ich archiváciu - tieto faktory si spomenieme priebežne v článku, ale aj v závere.