štvrtok 21. septembra 2017

Konrad Lorenz – Takzvané zlo

Keď som zbadal názov tejto knihy, pochopiteľne som sa s nadšením v duchu pýtal: „Bude to kvalitný zdroj, ktorý mi výraznejšie pomôže v mojom bádaní?“. Keby som vtedy vedel, že sa na 80% zaoberá vnútrodruhovou agresivitou zvierat, jej čítanie by som odložil na neurčito. Dozvedáme sa z nej čo-to aj o ľudskej agresii a návrhoch na jej riešenie, no až v posledných dvoch kapitolách.

piatok 15. septembra 2017

Prepadanie zlu v umení a popkultúre 2

V druhom diele seriálu o fiktívnych zloduchoch prinášam rozbor príbehu, ktorý sa veľmi líši od Frankensteina z minulého dielu. Tentoraz to nebolo ani tak utrpenie, ako cudzí vplyv, čo zapríčinilo deformáciou osobnosti. Hoci sa kniha s príbehom dobre predáva, žiaľ nedosahuje hĺbku Frankensteina a jeho slávu určite neprekoná. Jedná sa o pomerne nový príbeh, v origináli bol vydaný roku 2015.

piatok 8. septembra 2017

Experiment sociálnej pyramídy [poviedka?]

Len pred dvoma rokmi prebiehal vskutku zvrátený vedecký experiment. Jeho cieľom bolo vytvoriť medzi ľuďmi –ďalej len subjektmi- sociálnu štruktúru, ktorá mala byť modelovaná ako pyramída.