pondelok 28. októbra 2019

Summer McStravick - V proudu snění

Recenzia na (ďalšiu?!) slniečkovú knižku
Počet strán: 140 (bez dodatkov), či 158 (s dodatkami)
Vydalo: nakladateľstvo Anag, 2010
Preložila: Jana Hübschová


Témou knihy V proudu snění je využívanie špecifickej vizualizácie na pozitívne ovplyvňovanie svojho smerovania v živote a nalaďovanie sa na svoje ciele, až po ich dosiahnutie. Nemá teda so snami –okrem denného snenia- veľa spoločného. Súčasťou knihy je CD obsahujúce 5 riadených vizualizačných cvikov. Táto technika, ktorú autorka nazvala Flowdreaming je však niečím iným, než bežné denné snenie či „zasnívanie sa“ v duchovnej neprítomnosti. Využíva sa v nej takzvaný energetický tok, ktorý najprv bližšie zadefinujeme a potom sa pozrieme na ostatné informácie ktoré budú zoradené podľa kontextu, nie podľa chronológie knihy.
Energetický tok, o ktorom autorka píše naprieč celou knihou je vlastne metaforou pre životnú silu, chi, nekonečný potenciál možností, kozmický prúd svetla či prasurovinu mimo čas a priestor. Možno si ho predstaviť ako rieku s prirodzeným a pozitívnym smerovaním využiteľnú pre „zvezenie sa vpred ku naším cieľom a dobru“. Nie sme však vydaní napospas žiadnemu predurčenému smerovaniu, jej smerovanie meníme tým, čo si vizualizujeme. Energetický tok nie je chaotický, riadi sa zákonitosťami. Dôležité pre prax je to, že kto sa „nachádza v toku“, ten si uvoľnene uvedomuje svoju energiu či sa nachádza v tranze, čo znamená, že jeho vizualizácia má pôsobiť efektívnejšie.