sobota 30. júna 2012

Raymond A. Moody - 2 knihy

Téma kníh: ZPS – zážitky prahu smrti, zážitky „von z tela“ (OBE – out of body experiences)
V slovenčine vyšli obe knihy v roku: 1991
Obe knihy som prečítal spolu za: 4 dni
Klady: Spomenuté javy sú rozoberané z rôznych hľadísk, sú uvedené aj iné ako nadprirodzené vysvetlenia. Všetko je v nich jasné a zrozumiteľné. Pozitívne diela s hodnotným posolstvom.
Zápory:

            V skutočnosti možno povedať, že ide o tri knihy, vo dvoch výtlačkoch. Známy bestseller Život po živote v sebe obsahuje aj neskorší text s názvom Úvahy o živote po živote. Samostatne je vytlačený titul Svetlo na druhom brehu.

nedeľa 17. júna 2012

Rainer Holbe - Obrazy z ríše mŕtvych

Téma knihy: EVP – fenomén elektronického hlasu a podobné javy
Rok vydania v slovenčine: 1996
Prečítal som za: 5 hodín

            V predslove je spomenutý nezáujem verejnosti o tento fenomén. Kvôli zaužívanému materialistickému mysleniu je pre verejnosť takmer neakceptovateľný. Ak by niekto objavil spôsob, akým dosiahneme nesmrteľnosť tela, zaujímalo by to celý svet. Možné dôkazy o nesmrteľnosti duše však často nestoja ani za posmech masmédií.
            Hlavná časť knihy obsahuje informácie o experimentoch Klausa Schreibera. Predchádzali im experimenty iných amatérov s elektronickými hlasmi, ktoré sa z neznámeho zdroja objavujú po nahrávaní na magnetofónové pásky. Tento fenomén nikdy nebol technicky vysvetlený.

štvrtok 14. júna 2012

Esther a Jerry Hicks - 2 knihy

1.kniha - Dovoľ si to, čo chceš

Vydaná v slovenčine: 2009
Prečítal som za: 4 dni
Klady: Potvrdzuje drobnosti z iných kníh. Pozitívne naladený začiatok a koniec.
Zápory: Primnoho opakovania tých istých myšlienok.
Séria, z ktorej je táto kniha, je zameraná na výklad princípu príťažlivosti. Vznikli diktovaním od kolektívneho vedomia nehmotných bytostí.

pondelok 11. júna 2012

Pierre Franckh - 3 knihy

1.kniha - Přejte si jednoduše, ale úspěšně!
Vydaná v češtine v roku: 2009
Prečítal som za: 1 deň
Klady: Informácie o menej preskúmaných oblastiach. Otázky a odpovede (tvoria cez tretinu knihy).
Zápory: Nevedel som rozlúštiť, či je presná definícia priania v jeho prospech alebo nie. Buď to je nejednoznačné, alebo si autor sám odporuje.

sobota 9. júna 2012

Nové sekcie

Onedlho pribudnú na blog dve nové sekcie, už sa pracuje na ich článkoch. Prvá z nich bude o mojich osobných úvahách, myšlienkach a postrehoch mimo ezoteriky, napríklad o medziľudských vzťahoch. Druhá bude zameraná na predstavenie rôznych kníh -hlavne ezoterických- a toho, čo ma na nich zaujalo:
- hlavné a najdôležitejšie myšlienky
- myšlienky, aké sa ešte nevyskytli na tomto blogu
- myšlienky, ktoré sa nenachádzajú v iných knihách
- kuriozity, zaujímavosti
Môže sa však stať, že niektoré knihy budú presadzovať odlišné názory a tak sa budem snažiť na takéto kolízie upozorniť.

nedeľa 11. marca 2012

Techniky PP, ich podobnosti a odlišnosti od mágie

Pokračujme v náväznosti na môj prvý článok... Nebudeme znova rozoberať, čo je zákon príťažlivosti, ale znova si povieme niečo o technikách, ktoré ponúkajú autori motivačných kníh a pozrieme sa, ako súvisia s (klasickou) mágiou. Nejeden ezoterik by sa ma spýtal, prečo rozlišujem v tomto článku spomenuté techniky a techniky mágie. Toto rozlišovanie je iba orientačné. Jedna z mnohých definícií mágie môže byť nasledujúca: "Mágia je umenie dosahovať zmeny v človeku a okolí v súlade s vôľou". Techniky z motivačných kníh sa hodia pod túto definíciu, mágiou by sme ich mohli nazvať, pretože zmeny skutočne vyvolávajú. Ja však tak neurobím kvôli lepšiemu prehľadu –podľa literatúry.
V knihách o zákone príťažlivosti som sa stretol s viacerými druhmi techník, ktoré majú "pritiahnuť" želaný efekt. Rozdelil by som ich nasledovne: