utorok 28. júna 2016

Poučenia snových denníkov 2010-2015

Po predošlých zápisoch konkrétnych snov je načase zhrnúť moje poznatky, ktoré som v danom období nazbieral. Vysvetlím, s akým ďalšími kategóriami snov som sa stretol a uvediem svoje závery. Po tak dlhej dobe, ako je necelých 6 rokov by som určite mal mať hlbšie poznatky – mojím problémom bolo, že som nemal dosť vôle a výdrže na cvičenia pre LD. Veľkým problémom bola tiež neschopnosť sa v LD udržať (čo spôsobovalo aj demotiváciu) a pocity nevoľnosti v nich. Väčšina mojej praxe bola pasívnejšia, pozostávala len zo snahy rozpomenúť sa na sny, znova si ich predstaviť a príležitostne som sa snažil nájsť v nich zmysel pomocou symbolických asociácií.
  

nedeľa 26. júna 2016

Perličky snových denníkov 2014-2015

Za roky 2014 a 2015 som zaznamenal veľmi málo snov, ktoré chcem zverejniť. Preto ich dávam do článku spolu. Celkový počet snov bol tiež menší, keďže som sa na sny prestával sústrediť. Zapísané boli predovšetkým sny so slabým náznakom predpovede budúcnosti a popravde tiež sny s erotickými motívmi (v ich prípade je možné aj to, že odrazu ich bolo „opticky“ mnoho, pretože roky predtým som ich nezapisoval). Ostatné kategórie boli skoro prázdne. Uvádzam tu hlavne sny z kategórie AkožeProrocké. Už názov kategórie naznačuje, že ich sám nepovažujem za nejaké zázraky, ich zhoda s realitou je len drobná, alebo symbolická. Považujem však za užitočné uviesť ich aspoň ako ukážkové príklady.

Perličky snových denníkov 2013

Úvodné slovo k celej sérii týchto článkov nájdete v článku Perličky snových denníkov 2010.

Perličky snových denníkov 2012

Úvodné slovo k týmto zápiskom nájdete v článku Perličky snových denníkov 2010. Po zverejnení zápisov z ostatných minulých rokov však bude nasledovať aj zhrnutie o záverov z praxe.

Perličky snových denníkov 2011

Vysvetlenie toho, o čo mi ide týmto príspevkom nájdete v minulom článku. V roku 2011 som už pokračoval vo svojej minimalistickej praxi so snami, zápisy teda začínajú už od začiatku roka, nie od jeho stredu ako v roku 2010. V tomto období nájdeme veľké množstvo vtipných a lucídnych snov (LD). Niektoré zápisy sú nejasné a tak toho žiaľ neviem poskytnúť viac. Aby som čitateľom priblížil terminológiu, treba vysvetliť nasledovné:
1) Testy reality pozostávajú zo všimnutia si nejakého detailu, napr. vytlačeného písma, odklonenia zraku a novej kontroly, či sa predmet nezmenil. Ak áno, ide o sen. Tiež možno skúšať okolitými predmetmi pohnúť bez dotyku, zmeniť ich farbu, vzlietnuť a podobne.
2) Zaumienenie si lucídne snívať, ktoré som spomenul pri záznamoch pozostávalo z intenzívneho zámeru rozpoznať snové signály. To sa odporúča prevádzať po ľahnutí si so snahou o to, aby šlo o poslednú vedomú myšlienku pred zaspatím.
3) Točenie sa okolo svojej osi je odporúčanou technikou pôsobiacou pre udržanie sa vo sne. Nikdy som nemal dojem, že by mi pomohla.
4) Pololucídne sny sú také, v ktorých si už uvedomujete, že veci okolo vás akosi nesedia, no stále si nie ste vedomí, že ste vo sne.

sobota 25. júna 2016

Perličky snových denníkov 2010

V rámci svojej vtedajšej aktívnej snahy o lucídne sny som si koncom júna 2010 zaviedol denník (nie nočník!) na záznamy o snoch. Od tej doby až doteraz som si sny zapisoval. Zverejním teda tie sny, ktoré sú niečím výnimočné – či už vtipnosťou, luciditou, alebo dokonca tým, že mali nejaký zhodný vzorec oproti realite, ktorá nasledovala až po nich. Tomu odpovedajú najčastejšie kategórie snov, ktoré sa veľmi výnimočne aj prekrývajú:
#vtipný
#lucídny 
#AkožeProrocký
#prorocký
Nie každý zverejnený sen však patrí do niektorej z týchto kategórií. Zriedkavo uvádzam aj kuriozity, ktoré sa stali pri zápise. Pochopiteľne, zápisy vtipných snov majú slúžiť na pobavenie vznikajúce z toho, čo za guláš dokáže nevedomie vyprodukovať. V prípade lucídnych na poučenie o tom, kedy nastali u mňa. Poniektoré sny s náznakom proroctva vytvárajú dotaz o tom, či je realita pevná a teda by mohli zaujať skeptikov. Použité kľúčové slová môžu napomôcť čitateľom vyhľadávajúcim iba konkrétny typ sna. Sny som zoradil chronologicky, vždy je vyznačený dátum nasledovného dňa po dotyčnej noci.
Bolo ťažké vyberať, ktoré sny zverejniť a ktoré nie. Vybral som menší počet, keďže som sa snažil o to, aby čítanie bolo čo najviac záživné. To sa dalo splniť len do určitej miery z troch dôvodov. Prvým dôvodom je, že takmer žiaden sen si po tak dlhej dobe nepamätám a zápisy niekedy bývali nejasné. Druhý dôvodom je anonymizácia osobných údajov, ktorá tiež môže narúšať porozumenie u čitateľa. Posledným dôvodom je, že pre každého čitateľa je zaujímavé niečo iné a každý má vlastný zmysel pre humor. Kým zverejneniu snov s príliš slabým náznakom humoru som sa skôr snažil vyhnúť, nerobil som tak v prípade nejasných zápisov lucídnych snov, pri ktorých dáva zmysel prípadné štatistické spracovanie.