sobota 28. októbra 2023

J. J. Duffack – Hermekrator

...aneb Jak ovládnout tajná umění

Vydalo: Naše vojsko, s.r.o. v roku 2011
Počet strán: 224
Český jazyk

Po prečítaní máloktorej knihy mám tak rozporuplné pocity, ako som mal po prečítaní Hermekratora. Podľa toho, čo sa dá dopátrať na internete aj v knihe, zrejme ide o čiastočne prepracované vydanie knihy Hermekrator, aneb Skrytá tajemství magie. Toto staršie vydanie však k dispozícií nemám, a nikdy som ho nečítal. O vydaní s podtitulom Jak ovládnout tajná umění však musím povedať, že absolútne nejde o praktickú príručku, ako by čitateľ podľa podtitulu očakával.

Kniha je písaná ako pokus o rehabilitáciu mágie, problémom však je, že autor predkladá iba málo zmienok o tom, aká by to mala byť mágia, a čo by mala byť schopná dokázať. Sám totiž predkladá na jednej strane varovania pred nezodpovednou prácou s mágiou a zároveň aj tézu, že bez učiteľa v mágii človek nedosiahne nič. Na druhej strane javí mnoho skepticizmu voči javom, ktoré bývajú považované za jej súčasť. Čo teda ostáva čitateľovi ako ústredná paradigma, ak autor verí v mágiu, no zrejme neverí v synchronicitu, ktorou by sa mala prejavovať? Azda len téza, že mágia je nejaká forma (sugestívneho) umenia, ktoré ľudia potrebujú, aby z neho naberali pocit istoty. Prípadne, že je to „umenie vcítiť sa do iných s pomocou neznámych a nevysvetlených psychických schopností“.

Štruktúra knihy je delená na tri hlavné časti, pričom každá z častí opisuje javy, ktoré autor združil na základe toho, akú podstatu im pripisuje.