nedeľa 22. januára 2017

Vízia agnostickej spoločnosti

Považujem sa za špecifický prípad okultistu. Kým mnoho veriacich by si prialo, aby práve ich náboženstvo zaplavilo svet, ja takéto prianie vedome nepociťujem – aspoň čo sa týka vnútra svetonázoru. Pokiaľ ide o vonkajšie pristupovanie k nemu, svoj ideál predstavím na nižších riadkoch. Samozrejme, je príjemné zdieľať svoj svetonázor s niekým kto mu rozumie, je ale nezmyselné snažiť sa meniť celé okolie k tomuto obrazu. Zároveň však z mojej strany nejde o snahu ponechať „pravú vieru“ len niekoľkým „vyvoleným“. Ide mi o dojem, že mágia príliš nepatrí do mainstreamu. Okrem nemožnosti udržať pred očami skeptikov „seriózny image“ sú tu aj iné problémy.

streda 18. januára 2017

Perličky snových denníkov 2016

V roku 2016 som si pamätal málo snov a tiež si ich málo prajem zverejniť. Vtipné sny, ktoré tvorili väčšinu predtým zverejňovaných tiež boli nepočetné. Tieto negatíva však dokázali vykompenzovať dve výrazné skúsenosti, ktoré tu uvediem spolu s ich rozborom.