nedeľa 14. mája 2017

Prepadanie zlu v umení a popkultúre 1

Rozhodol som sa pokúsiť sa o článkový seriál zameraný na negatívne postavy z umenia a popkultúry, hoci s rizikom, že ak odčítame môj náhľad, nebude to originálny počin. Už pri písaní prvého dielu tohto seriálu predpokladám, že niektoré črty fiktívnych antihrdinov sa budú podobať navzájom a budú podobné aj kriminálnikom z reality. Neviem celkom predvídať, koľko dielov seriálu napíšem a do akých podrobností v príbehoch zájdem, v snahe aby texty prinášali aspoň niečo nové a užitočné. Samozrejme je táto práca pokračovaním môjho textu Prepadanie zlu, v ktorom som sa pokúšal vypovedať všetko, čo laik bez psychologického vzdelania mohol. Poďme teda po stopách moderných mýtov. Keď predpokladáme, že zlo má svoj začiatok v utrpení, kde inde začať, než pri tom najlepšom vyjadrení utrpenia?

Frankenstein alebo moderný Prometeus
Hádam, že pri počutí mena Frankenstein si väčšina osôb ako prvé predstaví oživeného človeka nemotorne šmátrajúceho pred sebou ako zombie. Pokiaľ mám pravdu, je to vcelku smutné minimálne z dvoch dôvodov. Vo fiktívnom príbehu Mary Shellyovej nemal tento umelý tvor ani len meno, Frankenstein je priezviskom jeho tvorcu. Tiež nejde len o akýsi povrchný hororový príbeh, ale o popis ľudského utrpenia a bezradnosti, ktorý je úplne presný a autentický, je zdrojom hodným hlbokého rozjímania pre dôležité, ale nepríjemné bádanie. Neviem, či sa mi podarí nájsť dielo, ktoré by sa kvalitou a množstvom podnetov čo i len približovalo tomuto príbehu o deformácii kvôli nešťastiu. Z tohto dôvodu uvediem celý príbeh a môj rozbor bude čo najpodrobnejší, aj za tú cenu, že to zrejme ďalšie diely seriálu urobí povrchnejšími v porovnaní s týmto. Taktiež pripojím svoje myšlienky o utrpení, ktoré s príbehom veľmi dobre korešpondujú a budú tvoriť jadro článku. Napriek podrobnosti môjho rozboru si netreba myslieť, že sa v diele nedá nájsť nič ďalšie hodné pozornosti. Zaujímavé detaily, aké sme si predtým nevšimli, niekedy objavíme len náhodou. Shellyová mala podľa jej venovanej encklopédii dokončiť tento príbeh 14. mája 1817, teda práve 200 rokov pred dňom, v ktorom zverejňujem túto prácu. Dielo je označované za gotický román, aj za prvú science fiction.