sobota 7. septembra 2013

Priateľstvo v súčasnej dobe

Mnohé svoje myšlienky som si zapisoval už od doby, kedy som končil základnú školu. Pomaly s plynutím času pribúdali. V tejto úvahe teda zverejňujem svoje myšlienky na tému priateľstva. Hneď však musím dodať, že mnohé popisujú negatívne javy, ktoré som si v súvislosti s priateľstvom dnešnej doby všimol – čoskoro uvidíte, čo tým myslím. Mne aj cteným čitateľom ostáva nádej, že tento článok je len prvým z viacerých a pokračovania budú obsahovať pozitívnejšie postrehy. Či to tak bude ukáže vôľa a čas.