sobota 28. decembra 2019

Vyhodnotenie roku 2019

Som rád, že uprostred roka 2019 som plne dokončil svoju migráciu na Blogspot z predošlého blogu na platforme Blog.cz. Skonzumovalo mi to množstvo času - a teda nebyť toho, možno by tento rok pribudlo viac príspevkov. A teraz hurá, silne čarovať, nech Blogspot poskytuje svoju službu aspoň ďalších 20 rokov.

Prelom rokov 2019 a 2020 ma stavia do rozporuplnej situácie. Na jednej strane túžim spropagovať svoj blog, hlavne kvôli mojím knižným review z minulosti, na ktorých som si dal záležať a zaslúžili by si čitateľov, nie nedotknuté zapadať prachom. Na druhej strane viem, že takáto propagácia sa obvykle kombinuje aj s vydávaním nových článkov -a tu nastáva zádrhel. V roku 2020 sa plánujem primárne venovať iným svojim záujmom, než je písanie. Mal by som teda riešiť propagáciu blogu nezávisle na tom, koľko príspevkov budem schopný napísať a nimi (dúfajme!) posilniť záujem potencionálnych čitateľov?

Špeciálne pri rozbore kníh mám aktuálne dojem, že sa im budem venovať menej než doteraz, kvôli ušetreniu času na iné záujmy. Nakoniec, v uplynulom roku som zverejnil 6 rozborov odborných kníh (hoci jednoduchších) čo znamená, že sekcia O prínose kníh bola najsilnejšie zastúpená. Oproti tomu som vydal 4 úvahy a 4 recenzie - týmto žánrom by som sa snáď mohol počas ďalšieho roka venovať. Ďalej si všímam, že za posledné mesiace som mal iba minimum nápadov na nové témy článkov. Paradoxne som za to vďačný, pretože nespracovaných námetov už mám nahromadených dostatok a hromadenie ďalších by mi skôr spôsobovalo frustráciu, než potešenie.

Ako sa na záver roka patrí, prajem čitateľom či náhodným okoloidúcim všetko dobré do Nového roka!

Koncoročný Quan Chi posting. [Derivát zo zdroja]

piatok 6. decembra 2019

Zmeny životného štýlu

Dlhú dobu som si kládol otázku: “Aké by bolo experimentovať so životným štýlom a vo vymedzených obdobiach sa venovať len vybraným koníčkom?” Bola to zvedavosť na to, ako by dopadla snaha silnejšie sa zamerať na menší počet činností a možno si na základe výsledkov experimentu potom určiť ideálny pomer týchto činností v každodennom živote. Ku takýmto experimentom som sa nedostal - avšak nevadí to. Každá aktivita si žiada nejaké podmienky a pokiaľ tie nie sú splnené, je zbytočné snažiť sa aktivite venovať. Práve preto je dobré mať rôznorodé koníčky - aby sme sa mohli niečomu prínosnému venovať stále a vždy sa vedeli prispôsobiť aktuálnym podmienkam života. Nebudem predsa čítať knihu vo chvíli, keď susedia vŕtajú kvôli inovácii bytu. Naopak, v takých podmienkach si zapnem akčnú hru, aby mi hluk nevadil. Takto nebude žiaden čas strávený bezduchým čakaním na zmenu podmienok. Monotónny život je sám o sebe sprevádzaný negatívnym pocitom. Taktiež prílišná špecializácia na jednotvárnu činnosť často oslabovala moju citlivosť vnímania – napríklad sa mi zlieval dej prirýchlo čítaného príbehu, alebo som vnímal menej faktov, ak som v rýchlom slede čítal odbornú literatúru.

Vyskúšal som si teda iné zmeny životného štýlu. V praxi to znamenalo, že už od jari 2019 som sa donútil práve do tých činností, do ktorých sa mi predtým „ani za boha“ nechcelo a najviac som ich zanedbával. Boli to tieto: oslovenie nových ľudí; kontaktovanie známych, s ktorými som nebol v kontakte roky; spoznávanie nových lokalít a introspekcia. Tiež som pokračoval vo fyzickom cvičení s ktorým som začal už pred marcom, no ani s ním sa mi pôvodne nechcelo začínať. V počte paralelne rozrobených úloh som neuberal, ako som pôvodne uvažoval, ale naopak, pridal som nové úlohy. Mojou základnou myšlienkou bolo, že v pridaných úlohách nemusím nejako výrazne uspieť – išlo mi hlavne o to prestať podporovať jednostrannosť mojej osobnosti a priblížiť sa rovnováhe. Výsledky pridania týchto nových prvkov do života prekonali moje očakávania a preto sa s nimi podelím.