piatok 24. novembra 2023

Milan Rýzl – Trans

Počet strán: 178
Český jazyk
Vydalo: Fontána, 2001

Knihu Trans som si objednával s nádejou, že mi pomôže pochopiť rovnomenný stav mysle spojovaný s mágiou a procesy, ktoré sa behom tranzu v mysli a tele dejú, prípadne jeho riziká. Po prečítaní knihy ale konštatujem, že sa o tranze zmieňuje v menšom rozsahu, ako o nástroji na skúmanie božskej či transcendentálnej reality. Téma knihy je teda iná, ako by som od jej názvu čakal. Čitateľ prechádza bohatými exkurzmi do náboženstva nahliadaného cez optiku parapsychológie. Pomerne voľné plynutie textu bez podkapitol mi komplikovalo možnosti, ako priblížiť jeho obsah. Z toho dôvodu budem klásť dôraz predovšetkým na metodologické myšlienky, v ktorých som videl analógie voči problémom magickej praxe.