sobota 26. decembra 2020

Blogizácia stránok Mysteria.sk

Po zhruba 13-tich rokoch fungovania webu Mysteria.sk sa niekoľkokrát zmenila jeho podoba. Neprezradím, ako som bol v tomto projekte zainteresovaný, avšak nebol som administrátorom, ani autorom článkov. Napriek tomu som bol svedkom väčšiny (ak nie všetkých) jeho premien – od drobného projektu až po jednu z najpopulárnejších „záhadologických“ stránok slovenského internetu.

Mysteria.sk mi zasiahla do života celkom výrazne, nielen kontaktmi ktoré mi dala, ale predovšetkým vzbudením záujmu o ezoteriku (skr spomenutých ľudí) v ktorom vytrvávam doteraz. Keďže sa majiteľ „Mysterii“ už niekoľko rokov nevenoval a nenašiel nikoho, kto by ju opatroval so skutočne serióznym záujmom, rozhodol sa ju už nefinancovať. V praxi to znamenalo nepredĺženie platnosti domény a hostingu.

A tu prichádza moja rola. Tak ako Mysteria.sk ovplyvnila môj život, som teraz ovplyvnil aj ja jej existenciu: navrhol som majiteľovi jej „blogizáciu“, teda prekopírovanie článkov na bezplatný blog, aby si ich potencionálni čitatelia mohli prezerať naďalej. Na moje prekvapenie majiteľ súhlasil a realizoval tento proces. Zvolil časovo úsporné riešenie a nesťahoval obrázky, nekontroloval platnosť linkov a podobne. Články sú však zachované v plnom rozsahu aj s formátovaním.

Výsledok presťahovania webu na blog môžete vidieť na adrese: https://mysteria-sk.blogspot.com/

piatok 6. novembra 2020

Rozbor filmu Limitless (2011)

Réžia: Neil Burger
Scenár: Leslie Dixon
Na motívy knihy Alana Glynna: The Dark Fields
Hrajú: Bradley Cooper, Abbie Cornish, Robert De Niro

Film Limitless chcem analyzovať kvôli motívu produktivity a efektivity, ktorý sa v ňom nachádza. Ide síce o efektivitu získanú prostredníctvom požívania drogy, no inteligentný čitateľ si iste domyslí, že mojím cieľom tu nie je propagácia drog. Mojím cieľom je poukázanie na to, že logika filmu a situácie v deji mohli fungovať podobne aj s iným použitým nástrojom, hoci sú to práve drogy, ktoré sú najznámejšie svojimi vedľajšími účinkami, vyvolávaním závislosti a nezákonnosťou ich prechovávania. Začnime však poporiadku...

Hlavný hrdina menom Edward Morra je na začiatku filmu kvázi-spisovateľom bez akejkoľvek inšpirácie, prakticky sa pretĺkajúcim za hranicou chudoby. Jeho priateľka Lindy ho opustí, keďže nevládze podporovať nikam nesmerujúcu trosku. (Som teda zvedavý na to, ako ju pred dejom filmu vlastne získal.) Onedlho na to Edward stretne brata svojej bývalej ženy a dostane od neho vzorku drogy zvanej NZT-48. Ten mu ju odprezentuje ako chystanú novinku z farmaceutickej firmy, no v skutočnosti vzišla z mafiánskeho podsvetia. Aj keď sa Eddie spočiatku zdráha ju vyskúšať, nakoniec to urobí. Zistí, že droga mu sprístupňuje spomienky aj zo vzdialenej minulosti, pomáha mu spájať rôzne informácie a zúžitkovať ich na dedukcie. Pod vplyvom drogy sa mu odomkne plný potenciál mozgu a Eddie vie jasne, čo má urobiť aj ako to má urobiť.

sobota 24. októbra 2020

O prístupe ku šťastiu

Jednou z často spoločensky omieľaných tém je šťastie – motív, ktorý stojí za (takmer?) každým ľudským jednaním. Spolu s tým, čo to šťastie vlastne je, sa diskutuje o stratégiách, ako šťastie dosiahnuť. Svoju stratégiu staviam na nasledovnom: chcem, aby som šťastie dosiahol cez svoju vlastnú snahu a pracovitosť, a odmietam, aby som bol „slepým kuraťom čo prišlo k zrnu“, nevediac ako. Pochopiteľne, v tomto prístupe sa objavovanie nástrojov na dosahovanie cieľov vlastne stáva prvotným cieľom, prerekvizitou. To je dôležité, ak nechceme svoje šťastie iba dosiahnuť a náhle stratiť, ale vedieť ho aj udržiavať, alebo po jeho prípadnom zrútení ho od základov vybudovať znova. Snáď po týchto úvodných myšlienkach čitateľ pochopil, že slovo „vybudovať“ bolo kľúčové. Túto stratégiu budem ďalej nazývať „budovateľským prístupom“ a ľudí, ktorí ho praktizujú, budem označovať ako „budovateľov“. Samozrejme ide o pojmy, ktoré som si vymyslel a nemajú nič s komunizmom. Treba ale upozorniť na to, že stratégia založená na zodpovednosti, disciplíne a náročnosti na seba je v literatúre známa. Dostáva sa do pozornosti v článkoch o mužských vzoroch, mužskej úlohe v spoločnosti a podobných témach.

pondelok 19. októbra 2020

Získajte späť svoje články pomocou web archívu

Drahí blogeri, blogerky a blogerčatá, 

mnohí z vás písali svoje texty priamo v redakčnom systéme Blog.cz a nemali tieto texty zálohované. Ak ste nemali to šťastie, že práve vám fungovalo vytvorenie XML zálohy blogu, alebo že ste sa o konci prevádzkovania služby dozvedeli v predstihu, o svoje texty ste skrátka prišli. A nebol by som to ja, keby som vás najprv nekarhal: nebolo lepšie používať Word či G-drive, aby sa s vytvorenými zálohami stal proces tvorby blbuvzdorným? Zvlášť, keď ste videli, ako to ide s Blog.cz dolu vodou? Dosť však mojej obvyklej kritickosti, pre ktorú som tak mimoriadne obľúbený ;). Poďme si ukázať, že nádej získať mnoho zo starých blogov späť existuje aj v spomenutých prípadoch.

Táto nádej sa volá Wayback machine a môžeme ju nájsť na adrese: https://web.archive.org/ . Nie som síce jediný a ani prvý, komu napadol tento postup, avšak dve blogerky ktoré o ňom hovorili ho spomenuli iba letmo a zrejme ho nepropagovali pre pre širšie publikum. Môj návod nemusí pomôcť každému rovnako, pretože niektoré faktory z blogov mohli narúšať ich archiváciu - tieto faktory si spomenieme priebežne v článku, ale aj v závere. 

sobota 20. júna 2020

Vízie úpadku a obnovy poznania

Poznanie, ktoré ľudstvo počas svojho vývoja dosiahlo, sa nám javí ako samozrejmosť. Vnímame ho ako trvalo nadobudnutú hodnotu, ktorú nemôžeme stratiť. To je však ilúziou. Riziko doby temna, straty našej technickej a životnej úrovne nikdy neprestalo byť reálne – a je len jedným z viacerých „futuristických“ námetov, ktoré ma zaujímajú.
Medzi prvotné impulzy, ktoré ma priviedli k tejto téme, bolo prichytenie sa pri vlastnej nevedomosti. Konkrétne nevedomosti o tom, ako približne prebiehal proces prechodu od primitívnejších nástrojov ku dokonalejším – a či zdolávanie technických problémov vôbec možno popísať spoločnými zákonitosťami, alebo bolo každé zdolanie prekážky unikátne. Aké sú vlastne spôsoby, ako mohli remeselníci, zamestnanci manufaktúr a neskôr strojníci zhotovovať dokonalejšie nástroje za pomoci menej sofistikovaných nástrojov? Obdobná otázka platí aj pre postupné spresňovanie meracích jednotiek a pomôcok. Keď sa pozrieme na merné sústavy, zistíme, že jednotky sa na seba navzájom odvolávajú (napríklad kilogram sa odvolával na decimeter kubický). Ďalej, ak sa definícia jednotky odvoláva na prírodné javy, potom sa zvolená jednotka môže líšiť pre rôzne miesta zemegule. Navyše sa tieto definície jednotiek časom môžu aktualizovať. Aby toho nebolo málo, ani prototypy jednotiek –etalóny neboli spoľahlivými vzormi, keďže tiež podliehajú mikroskopickým zmenám. Napriek všetkým prekážkam sa ľudstvo vypracovalo z doby pästných klinov až do doby výkonných mikročipov. Otázkou tohto článku je, či sa v dobe mikročipov ľudstvo udrží a či túto cestu nebude musieť podstupovať znova.

štvrtok 11. júna 2020

Hudobné tipy

O nasledujúcich hudobných tipoch som pôvodne písal pre Okkvlt zine, od februára do mája minulého roka. Keďže však od tejto doby vedenie prestalo publikovať čokoľvek, nevidím dôvod, prečo by som s týmito krátkymi odstavcami dodržiaval exkluzivitu -ktorú som nesľuboval - pre mŕtvy zine. Svoju kvapku teda predkladám aj sem a uvidím, či k nej niekedy napíšem aj pokračovania. Predsa len, písanie o hudbe bez hudobníckych vedomostí je pre mňa výzvou.

štvrtok 9. apríla 2020

"Mizerné" metódy riešenia konfliktov

V tomto texte by som chcel predstaviť dve metódy, ktoré súvisia s riešením konfliktov. Prvú z nich však považujem za fungujúcu len vo veľmi špecifických podmienkach, pričom v iných podmienkach môže mať až škodlivé účinky.

1. Vyloženie kariet na stôl.
Prvá metóda mala byť založená na tom, že obe (respektíve všetky) strany sporu spíšu svoje náhľady na spor s veľmi širokým pokrytím, ktoré môže obsahovať nasledovné body:
- ako som situáciu vnímal
- čo považujem za koreň problému
- dôvody, prečo som sa choval práve takým spôsobom
- čo ma vytočilo, ako som vnímal správanie druhej strany a aké boli následky pre mňa
- čomu nerozumiem zo správania toho druhého
- čo som ochotný zmeniť u seba
- v čom by som potreboval zmenu u iných, v čom vidím ich priestor na zlepšenie a ako by som na ich mieste konal ja.

piatok 31. januára 2020

Arthur Machen - Traja podvodníci

Recenzia
Vydala: Európa, 2019
Za preklad som vďačný: Ester Demjanovej
Počet strán: 181 (s doslovom)

Recenzovať knihu Traja podvodníci je pre mňa výzvou. Jednak preto, že som na slovensko-českom (aké opovážlivé označenie!) internete doteraz našiel len jedinú recenziu a jednak preto, že štruktúra samotného deja mi jeho popis komplikuje.

Najjednoduchšie je „odpichnúť“ sa od znalosti predošlej Machenovej knihy vytlačenej v našom priestore – Hrůzy, ktorú som už recenzoval. Drobné príbehy, ktoré sa v Hrôze rozprávali, boli ako konáriky, ktoré však rozprávač zjednocoval do vetiev, až pri konci knihy bol čitateľ dovedený ku (potencionálnemu) vysvetleniu, teda ku kmeňu stromu, ktorý tu predstavoval konečnú pointu. Podobným spôsobom sú prepojené príbehy, ktoré sú vyrozprávané v Troch podvodníkoch. Dej príbehov tu však nespája rovnaká príčina, ale dôvod, prečo boli vyrozprávané.

pondelok 27. januára 2020

Arthur Machen – Hrůza

Recenzia
Vydalo: Volvox Globator v roku 2017
Preložil: Jaroslav Kučera
Počet strán: 122

[Dôkaz, že autor recenzie si nelámal hlavu s čistením skla skenera...:o) ]

Dej tejto krátkej knižky nás vracia späť v čase, do obdobia prvej svetovej vojny. Na jej západnom fronte majú Briti problémy s postupom vpred a prísne si strážia tajomstvo, ktoré s tým súvisí. Na celom území Anglicka sa objavujú hrozné prípady ľudských úmrtí. Hoci verejnosť si o týchto udalostiach pošepkáva, nemôže sa dozvedieť o nich priveľa – úrady totiž o nich zaťato mlčia a tlači zakazujú o nich informovať pod trestom sankcií.