sobota 20. júna 2020

Vízie úpadku a obnovy poznania

Poznanie, ktoré ľudstvo počas svojho vývoja dosiahlo, sa nám javí ako samozrejmosť. Vnímame ho ako trvalo nadobudnutú hodnotu, ktorú nemôžeme stratiť. To je však ilúziou. Riziko doby temna, straty našej technickej a životnej úrovne nikdy neprestalo byť reálne – a je len jedným z viacerých „futuristických“ námetov, ktoré ma zaujímajú.
Medzi prvotné impulzy, ktoré ma priviedli k tejto téme, bolo prichytenie sa pri vlastnej nevedomosti. Konkrétne nevedomosti o tom, ako približne prebiehal proces prechodu od primitívnejších nástrojov ku dokonalejším – a či zdolávanie technických problémov vôbec možno popísať spoločnými zákonitosťami, alebo bolo každé zdolanie prekážky unikátne. Aké sú vlastne spôsoby, ako mohli remeselníci, zamestnanci manufaktúr a neskôr strojníci zhotovovať dokonalejšie nástroje za pomoci menej sofistikovaných nástrojov? Obdobná otázka platí aj pre postupné spresňovanie meracích jednotiek a pomôcok. Keď sa pozrieme na merné sústavy, zistíme, že jednotky sa na seba navzájom odvolávajú (napríklad kilogram sa odvolával na decimeter kubický). Ďalej, ak sa definícia jednotky odvoláva na prírodné javy, potom sa zvolená jednotka môže líšiť pre rôzne miesta zemegule. Navyše sa tieto definície jednotiek časom môžu aktualizovať. Aby toho nebolo málo, ani prototypy jednotiek –etalóny neboli spoľahlivými vzormi, keďže tiež podliehajú mikroskopickým zmenám. Napriek všetkým prekážkam sa ľudstvo vypracovalo z doby pästných klinov až do doby výkonných mikročipov. Otázkou tohto článku je, či sa v dobe mikročipov ľudstvo udrží a či túto cestu nebude musieť podstupovať znova.

štvrtok 11. júna 2020

Hudobné tipy

O nasledujúcich hudobných tipoch som pôvodne písal pre Okkvlt zine, od februára do mája minulého roka. Keďže však od tejto doby vedenie prestalo publikovať čokoľvek, nevidím dôvod, prečo by som s týmito krátkymi odstavcami dodržiaval exkluzivitu -ktorú som nesľuboval - pre mŕtvy zine. Svoju kvapku teda predkladám aj sem a uvidím, či k nej niekedy napíšem aj pokračovania. Predsa len, písanie o hudbe bez hudobníckych vedomostí je pre mňa výzvou.