štvrtok 8. februára 2018

Peter Carroll - Liber Null & Psychonaut

Vydalo: nakladateľstvo Vodnář, 2007
Českú verziu ilustroval: Rudolf „Mob“ Schimera
Preložila: Lenka Lichtenbergová
Počet strán: 185


Prvýkrát bola Liber Null samostatne vydaná v roku 1978 a Psychonaut v roku 1982. Spolu vyšli až v roku 1987. Jednotlivé „kapitoly“ tejto (dvoj-)knihy pozostávajú z pomerne stručných textov, čo členením pripomína neskorší Hineov Prachaos, ktorý je však s prehľadnosťou na tom horšie, kvôli vnoreniam menších celkov. Problematickosť Carrollovho diela spočíva v stručnosti niektorých jeho textov, ktoré niekedy vyzerajú už ako kompiláty informácií z rôznych zdrojov, čím stráca zmysel snažiť sa ich znova vtesnať do menšej plochy a interpretovať. Napriek tomu sa vynasnažím ukázať, čo sa v knihách dá nájsť. Práve tieto texty odštartovali odvetvie chaosmágie, čo je mojou motiváciou pre ich predstavenie pre tých, ktorí na nich ešte nenarazili alebo ich nečítali. Liber Null napísal Carroll len ako 25-ročný.