štvrtok 9. apríla 2020

"Mizerné" metódy riešenia konfliktov

V tomto texte by som chcel predstaviť dve metódy, ktoré súvisia s riešením konfliktov. Prvú z nich však považujem za fungujúcu len vo veľmi špecifických podmienkach, pričom v iných podmienkach môže mať až škodlivé účinky.

1. Vyloženie kariet na stôl.
Prvá metóda mala byť založená na tom, že obe (respektíve všetky) strany sporu spíšu svoje náhľady na spor s veľmi širokým pokrytím, ktoré môže obsahovať nasledovné body:
- ako som situáciu vnímal
- čo považujem za koreň problému
- dôvody, prečo som sa choval práve takým spôsobom
- čo ma vytočilo, ako som vnímal správanie druhej strany a aké boli následky pre mňa
- čomu nerozumiem zo správania toho druhého
- čo som ochotný zmeniť u seba
- v čom by som potreboval zmenu u iných, v čom vidím ich priestor na zlepšenie a ako by som na ich mieste konal ja.