nedeľa 11. marca 2012

Techniky PP, ich podobnosti a odlišnosti od mágie

Pokračujme v náväznosti na môj prvý článok... Nebudeme znova rozoberať, čo je zákon príťažlivosti, ale znova si povieme niečo o technikách, ktoré ponúkajú autori motivačných kníh a pozrieme sa, ako súvisia s (klasickou) mágiou. Nejeden ezoterik by sa ma spýtal, prečo rozlišujem v tomto článku spomenuté techniky a techniky mágie. Toto rozlišovanie je iba orientačné. Jedna z mnohých definícií mágie môže byť nasledujúca: "Mágia je umenie dosahovať zmeny v človeku a okolí v súlade s vôľou". Techniky z motivačných kníh sa hodia pod túto definíciu, mágiou by sme ich mohli nazvať, pretože zmeny skutočne vyvolávajú. Ja však tak neurobím kvôli lepšiemu prehľadu –podľa literatúry.
V knihách o zákone príťažlivosti som sa stretol s viacerými druhmi techník, ktoré majú "pritiahnuť" želaný efekt. Rozdelil by som ich nasledovne: