nedeľa 21. februára 2021

Prečo sa nenazúriť...

Určite poznáte situácie, kedy sa niekto z rodiny alebo blízkych pokúša s vami nadviazať rozhovor v situácií, kedy sa vám to maximálne nehodí. Možno sa tým necháte rozhodiť, odvrknete im a následne zistíte, že v skutočnosti vás nechceli o niečo požiadať, ale urobiť niečo pre vás. A tak vám svedomie –v tom lepšom prípade- dá vyžrať, že ste dobrý úmysel oplatili odporom a nervozitou. Ten istý princíp platí aj v prípade, keď vás ľudia skritizujú. Možno sa vám len snažili povedať, čo je vašou slabšou stránkou preto, aby ste si to vôbec mali možnosť uvedomiť a prípadne s tým niečo urobiť. Keď si neuvedomíte, že je to ich lojalita k vám, ktorá ich nútila uprednostniť váš vzrast pred svojím pohodlím (vyhnutím sa konfliktu), tak reagujete hnevom. Pozrieme sa teda na menšie a väčšie emočné výbuchy, a neskôr aj na spôsoby komunikácie, ktoré s nimi majú dočinenia.