sobota 26. decembra 2015

Vyhodnotenie roku 2015

Už v minuloročnej rekapitulácii som musel priznať, že zameranie blogu sa oproti jeho počiatku transformovalo/rozšírilo. Dôvodom samozrejme bolo, že na začiatku cesty som chcel iba dobrovoľnícky napomáhať šíreniu informácií a až po čase som si uvedomil, že písanie je naplňujúce a návykové, že tvorenie je hádam lepšie, ako učenie sa (pričom aj tvorením sa učíme, ale inak). Uvedomil som si, že vidím pomerne mnoho voľných políčok a chýbajúcich informácií, ktoré by som mohol dopĺňať práve ja.

štvrtok 24. decembra 2015

Vtipy 9 (Deväť!)

Dnešok je Ten deň – najsviatočnejší v roku. Deň, v ktorom všetci nevidiaci kašlú na pôst, pretože by ajtak nevideli zlaté prasiatko. Dúfam, že nádielka pod Vašimi stromčekmi bola pre každého bohatá a že si nenecháte sviatky skaziť nekonečnými správami o Schrödingerových utečencoch. Šťastné a veselé Vianoce, Saturnálie, čokoľvek! Aby som prispel svojou kvapkou, zverejňujem opäť niekoľko úsmevných úvah a situácií zo života. Dúfam, že Vás pobavia!

sobota 31. októbra 2015

O workoholických stavoch

Niekoľko rokov som mal sklony k workoholizmu, k neustálemu mysleniu na poriadok, organizáciu a prácu na svojich záľubách. Pokúsim sa teda zistenia zo svojich skúseností opísať čo najlepšie. Snáď to pomôže niekomu s podobným problémom.

piatok 2. októbra 2015

Hudobná skupina Lamia Antitheus

Takmer neznáma švédska hudobná kapela Lamia Antitheus bola založená v roku 2003. Žiaľ, posledný počin „vampirickej symfónie tohto umierajúceho sveta“ je už z roku 2007. Hoci je podľa všetkého už rozpadnutá, a teda jej pôsobenie bolo krátke, zanechala po sebe piesne najbližšie môjmu srdcu.

utorok 1. septembra 2015

Phil Hine – Prachaos

Jednou z mála kníh pojednávajúcich o mágii chaosu, ktoré boli preložené do češtiny, je Prachaos Phila Hine-a. Táto kniha, zameraná predovšetkým na magické rituály a prácu v skupine, je členená na 4 hlavné kapitoly, ktoré majú svoje podkapitoly pozostávajúce z krátkych článkov. Podobne, ako tomu bolo už pri iných knihách, oboznámim čitateľa s dôležitými myšlienkami tohto diela, pričom sa budem pridŕžať jeho štruktúry.

Názov originálu: Prime Chaos (Adventures in Chaos Magic)
Preložila: Eva Madarazsová
Ilustroval: Rudolf Schimera
Vydal Vladimír Kvasnička, nakladateľstvo Vodnář, 2008
Rozsah: 240 strán

Predhovor napísal Grant Morrison. Hovorí v ňom o zmene spoločenských pomerov, neznámom osude, ktorý sa k ľudstvu blíži a chváli autorove skúsenosti.

Za veľmi obsiahly, až encyklopedický Predhovor k českému vydaniu vďačíme Šárke Sedlákovej. Autora predstavuje v šírke jeho osobnosti a popisuje dôležité body jeho „magického“ životopisu. Phil Hine patril najprv do kovenu náboženstva Wicca, v tomto období študoval Liber Null. Neskôr sa pridal k chaosmagickej skupine a ku skupinám Order of the Dagon a Circle of Stars. Predstavené sú aj jeho knihy, v ktorých pojednáva nielen o chaos mágii či šamanizme, ale aj o mýte Cthulhu či evokačnej mágii. Tieto knihy sú dodnes voľne dostupné na jeho stránkach: http://www.philhine.org.uk/writings/index_e-books.html
Šárka Sedláková pokračuje cennou sondou do histórie anglosaského okultného prostredia a symbole diabla v nej a pojednáva o histórii Thanaterových iluminátov. V poslednej časti predhovoru predstavuje okultné skupiny hlásiace sa k ceste Ľavej ruky v britskej scéne od polovice 80-tych rokov. Ide o nasledovné tri rády: the Esoteric Order of the Dagon, Order of Nine Angles a Werewolf Order. Ich členov spájala publikačná činnosť pre časopis Nox.

utorok 28. júla 2015

Vtipy 8

Keďže si v tomto príspevku znova robím žarty z náboženstva, poprosím osoby, ktoré to neznesú, aby to nečítali.

štvrtok 23. júla 2015

Téma týždňa: Ísť s davom

Už to vidím – nemusím ani čítať reakcie ostatných blogerov na túto tému; ich práce mi poslúžia iba na kontrolu mojej domnienky. Už vidím, ako tvrdia, že je zlé ísť s davom, že netreba byť ovcou, podriaďovať sa konvenciám a že treba prejavovať originalitu.

streda 22. júla 2015

Rozhovor s arrivistom

Tento rozhovor prednesie informácie o arrivizme, teda schopnosti práce s osobnou energiou, ktorá býva niekedy dedičná. Na moje otázky odpovedá Valdyr, ktorý túto schopnosť v sebe tiež objavil už v detstve. Rozhovor vznikol ako moja snaha aspoň trocha zjednotiť informácie, o ktorých som sa s Valdyrom rozprával v širšom časovom horizonte. Šlo skôr o výmenu série otázok a odpovedí, než o bežný rozhovor prebiehajúci vždy po krokoch - jednej otázke a odpovedi. Odpovede som sa snažil zoradiť podľa súvislostí medzi témami, nie chronologicky.

utorok 21. júla 2015

Je po Tebe! Čo malo zmysel?

V dnešnom článku sa podelím s trochu osobnejším (a morbídnejším) vhľadom. Mark Dzirasa v rozhovore na Vltavě hovoril o cviku, v ktorom si predstavíme, že sme na vlastnom pohrebe – čo dáva dobrú perspektívu na hodnotenie toho, čo v našom živote (ne)malo zmysel robiť. Pri svojej rekapitulácii som sa zameral na hlavné aktivity a prístupy v mojom živote (a niekoľko bonusových myšlienok), detaily som neanalyzoval.

piatok 3. júla 2015

sobota 20. júna 2015

PC hra MageSlayer (1997)

Dôvod, prečo predstavujem staručkú hru vydanú v roku 1997, je jej netypické ovládanie súvisiace s pohľadom na scenériu. Na hrdinu sa dívame zhora v mnohých hrách, ale v starom dobrom MageSlayerovi je to pohľad smerovaný skutočne kolmo voči podlahe. O tom ešte neskôr. Hru vytvorili v Raven Software, teda štúdiu zodpovednému za známejšie série Heretic a Hexen, ktoré sú fantazijným prostredím aj zľahka príbuzné MageSlayerovi. Spolu s hrou Take No Prisoners používa Vampire engine. Tejto hre som sa venoval ešte na základnej škole. Neskôr som ju nevedel nájsť kvôli chybnej interpretácii jej názvu: „Megaslayer“, v ktorom som prehodil dve písmená. Taký bol môj epic fail, trvajúci po mnoho rokov. Možno som túto chybu prevzal od známych.


Potreby primitivizmu, obmedzenia a iné

Nadišiel čas na nejaký ten bordel z hlavy. Prečo? Pretože sa píše sakramentsky ľahko oproti výťahom z kníh.

sobota 13. júna 2015

Maťo Krkavec - Súvislosti

Voľne dostupná kniha Súvislosti nepatrí medzi knihy, ktoré len predkladajú závery. Mnoho sa pýta, nabáda objavovať v sebe. Môžete si ju stiahnuť na stránke autora: http://www.krkavec.sk/knizka-suvislosti
Jednotlivé články z ktorých kniha pozostáva možno chápať ako súčasti puzzle. O akých témach teda Maťo píše? Je ich mnoho... poďme si ich vymenovať:

piatok 12. júna 2015

utorok 9. júna 2015

Patrick Dunn – Chaos magie

Vo svojej eseji o knihe Patricka Dunna predstavím knihu Chaos magie po jej kapitolách, pričom pri každej z nich uvediem jej skrátený obsah, dôležité myšlienky, či cvičenia. Niekoľko reprezentatívnych citácií tiež napomôže čitateľovi utvoriť si o knihe obraz. 

Vydala: Grada Publishing, a.s., Praha, 2011
Do češtiny preložila: Ruth J. Weiniger
Rozsah: 247 strán
V originále nazvaná: Postmodern Magic: The Art of Magic in the Information Age.
 V slovenčine bola kniha vydaná pod názvom Postmoderná mágia, vydavateľstvom Ikar v roku 2007.

Alexander Stainforth - Stíny z domu temnoty

Vydalo: Beletris, Praha, 2007
Žáner: Horor
Rozsah: 125 strán

Rodina Hillovcov pozostáva z manželov Amandy a Eddieho, a ich malej dcéry Kate. Kvôli podozreniu z nevery hrozí Amande a Eddiemu rozvod. Amanda tak býva so svojou dcérou v podnájme. Už od detstva ju občasne mátajú nočné mory, v ktorých ju k sebe volá hlas za dverami v tajomnom dome. Dostáva sa k dverám stále bližšie, až ich v jednom sne otvorí. Z tunelu za dverami vystúpi tieň. Amandu zaskočí, keď aj mimo snov zbadá tieň pri dverách svojej kúpeľne.

pondelok 25. mája 2015

Priateľstvo v súčasnej dobe 2

Áno, vážení čitatelia, ak ste si na základe predchádzajúcich článkov pomysleli, že som vlastne Friendship Nazi, máte úplnú pravdu! Alebo žeby to bolo inak? Dozviete sa v dnešnom článku! :)

štvrtok 15. januára 2015

(Cynický) Návod na vzťahy pre mužov

alebo Ako sa s pokojným svedomím prepraco(vá)vať ku svojmu šťastiu... znova a znova.

***
Nasledovný text je popisom situácie vo svete vzťahov tak, ako ju zo svojej perspektívy vidím prebiehať v okolí. Názorovo ho nezastávam – naopak, ide o paródiu morálky a hyenizmus. Preto, vážené čitateľky, prípadné nadávky a facky smerujte svojim bývalým, súčasným, či budúcim partnerom. Najlepšie aj sebe, ak sa z chýb svojich zlých úsudkov neviete poučiť.

piatok 2. januára 2015

Netopier (báseň)

Hoci je toto moja prvá „dlhšia“ a zároveň dokončená báseň, je hneď „dekadentno-satanistická“ s morálnym ponaučením! :)