utorok 30. augusta 2016

Robert E. Howard - Zpátky do temnoty

(Strašidelné povídky z let 1932-1936)

Vydala: spoločnosť Albatros Media a.s. v nakladateľstve Plus, 2011
Poviedky preložil: Pavel Medek
Básne preložil: Petr Onufer
Ilustroval: Tomáš Kučerovský
Doslov napísal: Ondřej Müller
Rozsah: 202 strán

Podobne ako v prípade minulej zbierky, aj túto otvára a uzatvára básnická tvorba autora pretvorená do češtiny. Prvá báseň je skôr prerozprávaným lovecraftovským motívom, kým druhá je len štvorveršová. Poviedok je iba šesť, no čitateľ sa necíti ukrátený. Sú omnoho rozsiahlejšie ako poviedky z predchádzajúcej zbierky a musím povedať, že aj ich kvalita je vyššia. Poďme teda zľahka načrtnúť ich dej.

sobota 27. augusta 2016

Prepadanie zlu

Žijeme v dobe, v ktorej si rôzne indivíduá sú schopné vybíjať svoju frustráciu strieľaním do davov nevinných ľudí. Hoci ide o extrémne prípady, netreba si myslieť, že iba títo jedinci v sebe mali netvora, akého ostatní neobsahujú. Problém netvora v ľudskom vnútri je aktuálny vždy. Z tohto dôvodu sa vynasnažím vystavať článok, ktorý má byť prerozprávanou mapou hraničných stavov vedomí, protiargumentov a taktiež perspektív ľudí, ktorí musia čeliť potencionálnym ničiteľom. Nečakám, že môj článok niekomu upokojí ničivé vášne, či zabráni zločinom z afektu. Zatiaľ dúfam len v toľko, že sa mi podarí vystavať dobrý základný kameň, ktorý bude mať nápomocnú hodnotu pri ďalšom, vyššom skúmaní celého problému – či už mnou, alebo niekým iným. Za moralizovanie v článku sa ospravedlňujem, sám to neobľubujem.
Ako som už načrtol, podhubím problému ktorému sa budem venovať je nedocenenie, dlhodobá frustrácia, vylúčenie zo spoločnosti, či iné sklamania v medziľudských vzťahoch prebúdzajúce stavy zlosti, až šialenstva ako „primeranej reakcie na absurdné podmienky“. Postupovať budem od krátkodobého pobúrenia po skutočne násilné situácie. Vychádzať budem predovšetkým zo svojich odžitých emočných stavov, ktoré môžu a nemusia byť univerzálne ľudskému plemenu. Nepoznám žiadnu odbornú literatúru o týchto stavoch, čo je o dôvod viac, prečo sa snažiť prispieť k poznaniu.   
Nebudem riešiť, či je existuje nejaký človek zlý už od podstaty, alebo zlo u všetkých zapríčinila len nejaká forma nešťastia. Tiež je na zamyslenie mimo rozsahu textu, či niekedy nevyprodukuje väčšie monštrum nie nezaslúžený neúspech, ale nezaslúžený úspech...

štvrtok 4. augusta 2016

Robert E. Howard - Krok ze tmy

(Strašidelné povídky z let 1925-1932)

Vydala: spoločnosť Albatros Media a.s. v nakladateľstve Plus, 2010
Poviedky preložil: Pavel Medek
Básne preložil: Petr Onufer
Ilustroval: Tomáš Kučerovský
Rozsah: 177 strán

Úvod aj záver knihy je ukončený jednou básňou. Obe sú pochopiteľne prebásnené do češtiny. Medzi nimi sa nachádza 12 poviedok. Kvôli krátkosti niektorých je náročné uviesť záujemcu do deja.