piatok 15. marca 2019

Scott Cunningham - Posvátní spánek

Stručné zhrnutie už vypredanej knihy
Vydalo: nakladateľstvo IŽ (Ivo Železný), v roku 2000
Preložila: Alice Brabcová
Počet strán: 201, bez dodatkov a bibliografie len 165 strán


Kniha Posvátní spánek je venovaná snovej inkubácii, teda technike, ktorej cieľom je vyvolať prorocké sny, aby nám dali odpovede na položené otázky. Nakoľko sám autor bol stúpencom kultu Wicca, snažil sa poukázať, že ide o tradície (predovšetkým) predkresťanských kultúr všade vo svete. Ojedinele sa však aj v kresťanstve objavovali učenci, ktorí obhajovali prorocké sny. Autor bol motivovaný vierou, že prorocké sny pochádzajú od božstiev a že o tento spôsob kontaktu sa môžeme individuálne pokúšať k vlastnému prospechu. Na niekoľkých úvodných stranách autor stručne píše o modernom, skeptickom postoji ku snom, o osobnej symbolike snov a rôznych druhoch snov. Okrem ponímania snov ako podvedomých signálov si ich možno vysvetľovať aj ako prejavy telepatického kontaktu medzi osobami, či spomienky duše na cesty v nehmotnej ríši. Podľa autora dostávame najzrozumiteľnejšie sny od božstiev, ktoré uctievame. Sny však môžu zosielať aj iné božstvá – potom je však ťažšie všimnúť si to, ak nepoznáme ich atribúty. Aby som udal veci na správne mieru, musím vysvetliť, že snová inkubácia nie je iba pre pohanov. Pre šamanistov môže byť ich cieľom kontakt s ich spojencom či totemovým zvieraťom a pre individualistu/agnostika vlastné podvedomie, ak sa príslušné rituály obmenia. V každom prípade tu však platí tá istá rada, ako v iných dielach – ak už si vypýtame a získame radu, potom podľa nej konajme. Inak nemá zmysel snovú inkubáciu robiť.