nedeľa 11. marca 2012

Techniky PP, ich podobnosti a odlišnosti od mágie

Pokračujme v náväznosti na môj prvý článok... Nebudeme znova rozoberať, čo je zákon príťažlivosti, ale znova si povieme niečo o technikách, ktoré ponúkajú autori motivačných kníh a pozrieme sa, ako súvisia s (klasickou) mágiou. Nejeden ezoterik by sa ma spýtal, prečo rozlišujem v tomto článku spomenuté techniky a techniky mágie. Toto rozlišovanie je iba orientačné. Jedna z mnohých definícií mágie môže byť nasledujúca: "Mágia je umenie dosahovať zmeny v človeku a okolí v súlade s vôľou". Techniky z motivačných kníh sa hodia pod túto definíciu, mágiou by sme ich mohli nazvať, pretože zmeny skutočne vyvolávajú. Ja však tak neurobím kvôli lepšiemu prehľadu –podľa literatúry.
V knihách o zákone príťažlivosti som sa stretol s viacerými druhmi techník, ktoré majú "pritiahnuť" želaný efekt. Rozdelil by som ich nasledovne:

1. a) Vizualizovanie želanej situácie
Pri týchto technikách sa snažíme svoj cieľ, teda želanú situáciu čo najlepšie "vidieť" vo svojich predstavách, teda vizualizovať. O týchto technikách pojednáva kniha Flowdreaming autorky Summer McStravick. Podľa autorky sa vlastne stačí uvoľniť a nechať si myšlienky voľne letieť, akoby sme mali "denný sen" a k vizualizácii pridať aj emócie.

1. b) Symbolická vizualizácia
Predstavujeme si symbol, ktorý symbolizuje vyplnený cieľ. Uveďme si tri príklady:
A) Predstavujeme si strom, ktorý rýchlo zapúšťa korene do zeme, tieto korene sú stále mocnejšie. Tomuto symbolu môžeme priradiť taký význam, že náš cieľ (zobrazený stromom a koreňmi) sa stáva istejším, až je taký samozrejmý a nezmeniteľný, ako udalosti v minulosti. V inej variante môže zem symbolizovať naše podvedomie, do ktorého sa cieľ zakoreňuje, a tak odstraňuje pochybnosti.
B) Predstavujeme si, ako stúpame pomaly nahor po schodoch pyramídy. S každým schodom sa zvyšuje naša viera a keď už sme na vrchole, oslavujeme cieľ bez pochybností.
C) Svoju myseľ si predstavíme, ako trúbku, ktorou prechádzajú myšlienky. Realizácii niektorých však bráni rozum - filter alebo mriežka v trúbke. Túto mriežku v predstavách odklopíme a tak vypneme svoje posudzovanie pravdivosti myšlienok, potom už len vnímame myšlienku, ktorú chceme. Táto vizualizácia na mňa zapôsobila celkom zaujímavo, keďže som sa držal v stave bez posudzovania, čo je pravda a čo nie.

2. a) Písanie pozitívnych formulácii
Krátky čas som sa venoval písaniu pozitívnych formulácii, avšak ukázalo sa mi to ako neefektívne. Napísanie formulácie trvá kratšie, ako jej myslenie a preto, pokým som dopísal danú vetu, sa "myseľ nudila". Preto ma takéto písanie unavovalo, necítil som sa pri nich dobre, skoro som až zaspával. Za jeden deň som stihol maximálne 300 viet, za znudeného stavu mysle. Oproti tomu pri opakovaní formulácií v hlave som za deň vedel stihnúť od 500 až do 1500 opakovaní a stále som sa pri nich cítil príjemnejšie ako pri písaní.

2. b) Hovorenie pozitívnych formulácii (v duchu alebo nahlas)
Túto techniku opakovania správnej formulácie by som odporúčal každému na začiatok, pretože ak v nej zotrváte dostatočne dlho, zaznamenáte výsledky - a to je to, čo potrebujeme. 100 tvrdení mi zvykne trvať od 5 do 8 minút. Mám to odskúšané, podarilo sa mi nimi zlepšiť svoj intelekt aj pamäť. Dokonca to mohlo mať ďalší vplyv na sebavedomie. Prvé účinky opakovania fráz som pocítil myslím už v 3. alebo 4. týždeň a oplatilo sa v tom istom tvrdení pokračovať ďalej. Je však na mieste aj otázka, či po ukončení opakovania frázy a zabudnutia na svoj cieľ nepríde ešte väčší účinok, tak ako to býva pri iných technikách.
Tu by som vás rád upozornil aj na malú nepríjemnosť. Autori motivačných kníh nikdy nepíšu o tom, či by ich techniky mohli mať aj riziká (s čím sa v literatúre o klasickej mágii počíta). Z osobnej skúsenosti však viem, že pri používaní tohto opakovania ma niekedy bolela zadná, spodná časť hlavy. Mohlo a nemuselo to byť spôsobené pozitívnymi formuláciami.
Ďalej som zaznamenal, že niekoľko dní mi bolo zle od žalúdka po začatí s opakovaním novej formulácie. Predpokladám, že som hneď v prvý deň formuláciu opakoval príliš mnohokrát a to spôsobilo nejaké preťaženie organizmu. Odvtedy zavádzam nové formulácie opatrne, 3 až 5 dní zvyšujem počet ich opakovaní a podobná udalosť sa neopakovala. Prečo si myslím, že žalúdočné problémy boli spôsobené pozitívnymi tvrdeniami? Je to postavené na teórii, že to má niečo spoločné s "centrom duchovnej sily" ktoré sa má nachádzať v tejto oblasti. Kvôli tomuto centru vznikli rôzne variácie dýchania, napríklad v Zen-budhisme. Taktiež pri japonskej lukostreľbe sa má dýchať zhlboka, inak nie je strelec schopný správne napnúť luk. Ani používanie pozitívnych formulácií ráno nalačno nebolo veľmi príjemné.
Niekoľkokrát som narýchlo použil formulácie ako: "Milujem samého seba." Prípadne v tvare: "Milujem -čast tela, ktorá bolí- ". Výsledok bol jasný: Zbavilo ma to stresu a utíšilo to aj veľkú bolesť, keď ma bolel kolenný aj bedrový kĺb naraz. Použil som ich, aj keď ma pri istom druhu meditácie bolelo miesto pri srdci. Tvrdeniami som to miesto ukľudnil a mohol pokračovať v meditácii.
Používanie pozitívnych tvrdení by sme mohli rozdeliť ešte na dve skupiny: Priame formulácie (napr.: "Mám vynikajúcu pamäť.") a nepriame, liečebné formulácie (napr.: "Viem, že moja budúcnosť je bezpečná a nádherná." - použitie pre liečenie krátkozrakosti ). S nepriamymi formuláciami som ešte nepracoval, ak nepočítame predchádzajúci odstavec o univerzálnosti sebelásky.
Ďalšia skúsenosť, o ktorú by som sa rád podelil je nasledujúca: V jednej zo svojich formuliek som sa pokúšal na seba preberať viacero vlastností naraz. Boli to inteligencia, pamäť a pozornosť. Pri týchto tvrdeniach som sa však cítil zvláštne, slabo zmätený. Možno je istým spôsobom ťažké meniť sa vo viacerých veciach naraz. Nabudúce budem zlepšovať vlastnosti osobitne. V prvom článku som spomínal aj svoje počítanie tvrdení na prstoch oboch rúk, aby som mal predstavu o počte tvrdení, ale nezdržiaval sa poradovým číslom každého z nich.
Niekedy sa mi prihodí, že sa mi tvrdenia opakujú akosi ťažko. Tento problém nastával, ak som dýchal veľmi plytko, teda som nestíhal dokončiť tvrdenie pred pauzou medzi výdychom a nádychom. Opravujem to hlbším dýchaním a tvrdenia viem opakovať aj vo fáze nádychu, pričom ich hlasné hovorenie by takto nebolo možné.

3. a) Intenzívne emocionálne preciťovanie
Túto meditáciu, ktorú si moja maličkosť dovolila navrhnúť, som opisoval v minulom článku. Je zameraná na intenzitu emócie, radosti z vyplneného cieľa a zároveň na udržiavanie viery. Ak by ste si nevedeli intenzívny pocit navodiť, skúste si v duchu poriadne šťastne zakričať - som si skoro istý, že s takouto predstavou sa želaný pocit a intenzita dostaví. Svoju prax s touto technikou by som rozdelil na dve etapy: V prvej etape som techniku opakoval viackrát, nebol som si však celkom istý, či moje dobré výsledky nie sú iba náhoda. V druhej etape som sa snažil pristupovať inak - jednorázovo intenzívne precítiť cieľ a potom na neho zabudnúť. Druhá etapa však nedosiahla dobré výsledky a tak dedukujem, že ani pri takejto intenzite pocitu nie je precítenie jedenkrát dostatočné. V budúcnosti sa chystám túto techniku testovať tak, že si "predpíšem" napríklad 3 preciťovania po 3-4 dni v týždni.

3.b) Preciťovanie telom
V knihách som tento druh nenašiel spomenutý, teoreticky sa však ponúka aj precítenie povrchom tela, teda napríklad navodenie si pocitu, že "držím volant svojho nového auta".

4.a) Jednorázové priania
Sem radím Franckhove "úspešné priania". Nie celkom im dôverujem, myslím že začiatočníkovi nebudú fungovať, pokiaľ sa v nich nevypracuje postupne od skutočne malých cieľov k väčším. Navonok mi pripomínajú modernú mágiu, o ktorej píšem v Odbočke tohto článku, v zátvorke pod Podobnosťou 5. Mne sa pomocou nich podarilo len "rezervovať" si knihy v antikvariátoch, vyhnúť sa vyvolaniu pred tabuľu, nepodarilo sa mi však vyvolať si lucídny sen. Viac som s nimi zatiaľ nepraktikoval.


Predchádzajúce techniky sú kombinovateľné, napríklad pozitívne tvrdenia + vizualizácia + emócie + pocit na tele. Niektorí jedinci používajú aj niečo ako pripomienkové predmety, napríklad prívesky, ktoré majú pripomínať hojnosť.


Špecialita: Už vieme, že cez myšlienky meníme život, hmotu. Čo však, ak zmeníme svoje myšlienky na odohranú minulosť? :-)
Ak sa s minulosťou dokážeme lepšie vyrovnať, dívať sa na ňu z iného uhla pohľadu, alebo naschvál uveriť inej verzii minulosti, môže to mať také dôsledky, akoby sme zmenili samotnú prežitú minulosť. Tuším to bolo v knihe Sethovy promluvy, kde sa tvrdilo, že ľudia sa navzájom telepaticky na nevedomej úrovni "dohodnú" na tom, čo je pravda a čo nie a tak spoločne menia hmotu mysľou.
Menšia zaujímavosť: Nocebo efekt - je to vlastne negatívny placebo, teda presvedčenie v pravdivosť niečoho, čo nie je objektívne pravdivé.

Porovnanie PP a mágie
Keďže nemôžem predpokladať, že všetci moji čitatelia už mali tú česť dozvedieť sa niečo o skutočnej mágii, v krátkosti si o jednej z jej oblastí niečo povieme. Poslúži vám to, aby ste mohli lepšie rozumieť poslednej časti článku.

Mentálna mágia
Aká je to teda mentálna mágia? Je pre ňu charakteristické, že je omnoho menej náročná na pomôcky ako mágia ceremoniálna. Cieľom mentálnej mágie je vytvorenie "ducha" alebo lepšie povedané zhluku energie, programu či robota, ktorého nazývame elementár. Niektorí autori používajú pojem elementál, pochopiteľne sa najčastejšie označenie tohto služobného robota omylom zamieňa za živlovú bytosť. Elementár, je to čo plní magikov cieľ. Jeho úlohou je pôsobiť na astrálnej (jemnohmotnej) rovine, odkiaľ sa zmeny premietnu do fyzického sveta.

Príklady na konkrétne typy techník:
Priame tvorenie elementárov
Týmto postupom mág vytvára elementára svojou vôľou a imagináciou (iný výraz pre vizualizáciu, teda predstavenie si obrazu). Podľa úlohy, pre ktorú má elementár poslúžiť, si mág predstavuje, že ho tvorí z patričného materiálu. Predstavuje si, že oddelil z univerza svetlo (prípadne 1 alebo viac zo 4 živlov), ktoré stláča a dáva mu formu. Elementárovi pridelí meno, úlohu, dobu pôsobnosti a existencie. Po úspešnom vytvorení elementára sa mág sústredí na iné činnosti, nemyslí na svoj cieľ, pretože by tým obmedzoval prácu elementára. Po splnení musí mág elementára rozložiť, aby sa nepriživoval na mágovej energii, alebo energii iných ľudí. Problémom je v tomto prípade dať elementárovi toľko energie, aby presne stačila na vyplnenie cieľa. Primálo energie neuskutoční zámer a pri dodaní nadbytku energie hrozí riziko, že sa táto energia obráti proti mágovi vo forme "spätného odrazu".

Sviečková mágia
Sviečková mágia je charakteristická svojou bezpečnosťou. Rieši problém spätného odrazu tým, že na vyplnenie svojho cieľa "zasielame" energiu postupne. Jej postup si načrtneme iba veľmi povrchne: Máme stolček, ktorý poslúži ako oltár a pokojné miesto, kde ho môžeme nechať niekoľko dní bez presúvania. Zoženieme si sviečky rôznych farieb, podľa nejakého symbolického systému. Tieto sviečky by si mal každý mág sám posvätiť, teda očistiť silnou myšlienkou. Po organizovanom rozmiestnení sviečok s nimi už nemáme manipulovať do splnenia zámeru. Opakovane, vždy po postupnom, systematickom zapálení sviečok prevádzame rituály, ktoré väčšinou pozostávajú striedavo z meditácie, predstavy cieľa a čítania formuliek rituálu.


Čo je pre PP a mágiu spoločné a odlišné.

Keďže existuje veľké množstvo techník pre PP a enormné množstvo pre mágiu a každá z techník má svoje vlastné požiadavky, potrebné pre jej funkčnosť, nasledujúce podobnosti a rozdiely sú len všeobecné:

Podobnosti:
1) Niektoré techniky sa vykonávajú jednorázovo, iné opakovane.
Príklady: Jednorázové je napríklad Franckhovo "úspešné prianie" alebo sigilická mágia. Opakované techniky sú emociálne preciťovanie, alebo sviečková mágia.

2) Niekedy sa vychádza zo slovnej formulácie, inokedy nie.
Príklady pre techniky s formuláciou: Pozitívne tvrdenia, úspešné priania, sigilická mágia, text magického rituálu všeobecne.
Príklady pre techniky bez formulácie: Emocionálne precítenie a astrálne vymiestnenie.

3) Zabudnutie na cieľ zlepšuje výsledky, pretože dovoľuje nevedomiu konať. (Nie, aby ste zabudli cieľ pri opakovaných technikách ;-) ). Nedôležité ciele sa plnia ľahšie. Nevieme, akou cestou sa nám ciele splnia. Hovoriť o cieli pred niekým iným môže zdržať, oslabiť alebo zrušiť účinok techník. Snažiť sa vykonať zmenu na poslednú chvíľu, keď už má cieľová udalosť nastať, nebýva úspešné.

4) Strach, zúfalosť a vyhľadávanie výsledku ruší efekt. V knihách o PP je to spomínané stále, v rámci mágie som o tom čítal iba raz, v článku Jozefa Kariku kde hovoril o jednom z prvých svojich pokusov.

5) Čo by ste povedali o nasledujúcich výrokoch?
"Fake it, till you make it." [Predstieraj to, pokým to dosiahneš.]
"Viera je nástroj."
Asi by ste povedali, že to budú výroky od motivátorov a ja by som urobil rovnako. Toto sú však výroky, ktoré používajú Chaos mágovia, teda zástancovia nového a moderného smeru v mágii. S mnohými myšlienkami tohto nového smeru často nesúhlasím, avšak zaujímajú ma ich techniky kvôli týmto dôvodom: sú zbavené náboženských nánosov, sú nezávislé od viery, sú úsporné, rýchle a efektívne.

( Odbočka: Moderný informačný koncept, ktorým sa hľadí na vesmír ako na súhrn informačných polí, nám poskytol "kybernetickú mágiu." Zjednodušene povedané, je to akoby mág vyslal príkaz, informáciu, ktorá riadi energiu. Toto vyslanie je naozaj rýchle, podľa jej praktikov trvá najviac 1 sekundu, ihneď potom môže mág zamerať svoju pozornosť na iné záležitosti. Podľa článku Jozefa Kariku smerujeme k technike mágie, pomocou ktorej by bolo možné "stiahnuť si" a "nainštalovať" napríklad znalosť bojového umenia, podobne, ako to bolo vyobrazené vo filme Matrix, kde však toto robili cez počítače. Na podobnom teoretickom základe zrejme stojí dispozičná prognostika, skratka DIP. )

6) Malo by byť možné sa pomocou jednej techniky naučiť sprostredkovane iné techniky (v ezoterike obecne, nie len techniky na zmenu reality). Napríklad ja sa momentálne venujem pozitívnym tvrdeniam, pre účel zlepšenia sa v lucídnom (vedomom) snení.


Rozdiely:

1) O zdraví a pre zdravie
Mágia: Mágia, ktorá mi je známa by sa nikdy nemala používať v chorobe, ani v psychickej nestabilite. Týmto sú myslené choroby infekčné, neplatí to napríklad pre čiastočnú plešatosť, pretože dnes má každý človek nejakú závadu.
PP: O tom, či sa môžu techniky PP používať v infekčnej chorobe som nenašiel žiadne priame vyjadrenia. V dokumente Tajomstvo hovorili dvaja ľudia, ako sa im podarilo vyliečiť z ochrnutia a rakoviny. Žena z tohto filmu mala rakovinu prsníka, ktorú liečila pozitívnymi formuláciami. Pozerala veľa komedionálnych filmov, aby sa smiala a nepripúšťala si stres. Vyliečila sa za 3 mesiace úplne bez ožarovania alebo chemoterapie. Muž prežil pád lietadla. Mal zlomené krčné stavce, porušenú miechu. Nemohol jesť, piť ani dýchať bez prístrojov. Mohol iba klipkať viečkami a lekári mu nedávali nádej na uzdravenie. On im však neveril a predstavoval si, ako odchádza z nemocnice. Postupne na údiv lekárov začal dýchať sám a nakoniec bol schopný aj chodiť. Výrok z filmu: "Nevyliečiteľné znamená vyliečiteľné z vnútra."

2)
Mágia: Dokáže zmanipulovať, ovládnuť vôľu iného jedinca.
PP: Vraj nikoho násilne nenúti, ale myslím že je možné, aby nenásilne presviedčal pomocou nejakej udalosti, ktorá človeka ovplyvní.

3) Pomoc & škoda
PP: Nie je mi jasné, či je možné priamo pomôcť inému človeku, autori sa o tom presne nevyjadrili. Možno musíte predmet pritiahnuť na seba, aby ste ho mohli darovať osobe, ktorej pomáhate. To by však fungovalo len na peniaze alebo iné materiálne záležitosti. Mám však pozoruhodnú osobnú skúsenosť. Vraj vedomím použitím PP nedosiahneme niečo, čo považujeme za zlé*. Ja som však preciťoval niečo ako víťazstvo, pokorenie nepriateľov a "nastolenie tvrdej spravodlivosti" a neskôr situácia vyzerala, akoby moji vinníci, ktorí mi znepríjemňovali život, boli naozaj potrestaní. Nebudeme to nazývať Čiernym Tajomstvom? :o) Ak môj úspech v tejto záležitosti bol skutočný, mohlo by to znamenať, že aj priama pomoc iným ľuďom je možná cez PP. Tu by som ešte spomenul, že niektoré z tvrdení v knihe Miluj svoj život boli formulované pre tretiu osobu, napríklad na liečenie psychických porúch.
Mágia: Malo by sa dať pomôcť aj priamo, závisí to však od konkrétnych techník, ktoré sa na to hodia. Popravde neviem uviesť mnoho príkladov, počul som že existuje liečenie na diaľku, pravdepodobne sa tým zaoberajú psychotronici. Ďalej by na pomoc mala fungovať sviečková alebo sigilická mágia, aspoň som to videl v príkladoch na ich použitie. Čo sa týka menej príjemných záležitostí, v mágii zrejme platí: Dosiahneme aj to, čo považujeme za zlé, ale pravdepodobne za to zaplatíme.

4) Najpodstatnejší rozdiel
Mágia: Vraví sa, že ak v mágii použijeme viac energie, ako bolo potrebné na vyplnenie cieľa, zvyšná energia sa môže obrátiť proti nám. Môže sa to stať aj v prípade zlej formulácie, čiže "adresovania". To sa nazýva spätným odrazom a je to rozsiahlejšia problematika. Ja sa domnievam, že bezpečnosť praktika sa veľmi rázne zvýši, ak zo seba úplne vykorení morálne predsudky, hlavne presvedčenie propagované cirkvou, že "Mágia je zlá". Zbavenie sa predsudkov samozrejme neznamená zbaviť sa morálky.
PP: "Čím viac energie použiješ, tým skôr sa cieľ vyplní." Nemalo by tu hroziť, že sa táto energia obráti proti vám, ako sa to môže stať v mágii. Tu som teda riziko takzvaného spätného odrazu vylúčil. Avšak na čo mne známi autori neupozorňujú, je že stále nám ostáva menšie riziko preťaženia organizmu a únavy.

5)
PP: Stavy mysle, ktoré sa pri PP používajú nie sú príliš vzdialené bežnému vedomiu.
Mágia: V mágii sa používajú vzdialenejšie stavy mysle - vysoká meditácia, tranzy, alebo jednobodové sústredenie vyvolané vysilením. Snažíme sa nimi obísť "psychického cenzora", teda mechanizmus, ktorý v bežných stavoch mysle zabraňuje použitiu mágie.

6)
PP: Formulácie sú tvorené akoby cieľ už bol splnený, alebo aspoň rezervovaný a pripravovaný pre nás.
Mágia: Vo väčšine textov s ktorými som sa stretol boli ciele vyjadrované ako "chcem" to alebo ono. Prípadne "je moja vôľa ... ". Zmeniť formuláciu na predošlý typ môže byť cieľom experimentu. Vety sú tu taktiež formulované pozitívne, pre texty magických rituálov je charakteristické stupňovanie.

*PS: Pozorným čitateľom sa ospravedlňujem za trochu pochybné, alebo pochybne formulované tvrdenie, že cez PP nedosiahneme to, čo považujeme za zlé. Ak by to takto fungovalo, nepriťahovali by sme potom negatívne situácie strachom a odporom. Už neviem, odkiaľ som vzal toto tvrdenie. Zrejme bolo myslené len na konkrétne prípady, keď sa snažíme pracovať emóciami proti svojmu presvedčeniu.
-------------
ZDROJE:
Josef Veselý - kniha Magie
Jozef Karika - články Nové psychologické modely mágie: O interferencii sigíl , Kybernetická mágia

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára