pondelok 28. októbra 2019

Summer McStravick - V proudu snění

Recenzia na (ďalšiu?!) slniečkovú knižku
Počet strán: 140 (bez dodatkov), či 158 (s dodatkami)
Vydalo: nakladateľstvo Anag, 2010
Preložila: Jana Hübschová


Témou knihy V proudu snění je využívanie špecifickej vizualizácie na pozitívne ovplyvňovanie svojho smerovania v živote a nalaďovanie sa na svoje ciele, až po ich dosiahnutie. Nemá teda so snami –okrem denného snenia- veľa spoločného. Súčasťou knihy je CD obsahujúce 5 riadených vizualizačných cvikov. Táto technika, ktorú autorka nazvala Flowdreaming je však niečím iným, než bežné denné snenie či „zasnívanie sa“ v duchovnej neprítomnosti. Využíva sa v nej takzvaný energetický tok, ktorý najprv bližšie zadefinujeme a potom sa pozrieme na ostatné informácie ktoré budú zoradené podľa kontextu, nie podľa chronológie knihy.
Energetický tok, o ktorom autorka píše naprieč celou knihou je vlastne metaforou pre životnú silu, chi, nekonečný potenciál možností, kozmický prúd svetla či prasurovinu mimo čas a priestor. Možno si ho predstaviť ako rieku s prirodzeným a pozitívnym smerovaním využiteľnú pre „zvezenie sa vpred ku naším cieľom a dobru“. Nie sme však vydaní napospas žiadnemu predurčenému smerovaniu, jej smerovanie meníme tým, čo si vizualizujeme. Energetický tok nie je chaotický, riadi sa zákonitosťami. Dôležité pre prax je to, že kto sa „nachádza v toku“, ten si uvoľnene uvedomuje svoju energiu či sa nachádza v tranze, čo znamená, že jeho vizualizácia má pôsobiť efektívnejšie.

Ako teda technika autorky funguje?
Neuvedeným (nultým) krokom je samozrejme vybranie cieľa pre vizualizáciu.
Nasleduje prvý krok: zavretie očí, nádychy a výdychy, uvoľnenie tela postupne po častiach. Na rozdiel od cvikov z iných zdrojov, tu sa nepostupuje v uvoľňovaní od nôh nahor, ale od hlavy nadol.
Druhý krok je snaha dostať sa do „energetického toku“, čo znamená nájsť si spôsob či symbol, ako sa naladiť do tranzu. Niekto si vizualizuje prejdenie dverami, iný cestu loďkou na rieke či rozpúšťanie svojho fyzického tela. Môžeme vnímať daný prúd, možno sa nám jeho rýchlosťou snaží podvedomie naznačiť niečo o tempe nášho života. Mali by sme si nájsť svoju techniku/cestu k tomuto stavu a používať ju stále, aby si na ňu myseľ navykla a my sme sa dostávali do väčších hĺbok tejto „vibračnej sféry“. Môžeme si tieto predstavy posilňovať svojím vnútorným hlasom - hovoriť si, čo vidíme.
V treťom kroku si predstavujeme situáciu, ktorú chceme zažiť a to pomocou čo najväčšieho počtu zmyslov. Takisto do daného stavu zapájame dobré emócie – to čo by sme cítili pri splnení cieľa; to čo chceme, aby sa nám vrátilo; alebo skrátka radosť a vďačnosť. Kým v iných zdrojoch bývajú emócie považované za motor procesu, tu je to len trocha iné: sú prirovnávané ku pohonnej látke. Čím viac emócií do činnosti vložíme, tým skoršie a podarenejšie majú byť výsledky. Kým v bežnom živote považujeme svoje emócie len za reakciu na podnety, a dokonca za zviazanú reakciu, ktorá by „mala byť v zhode s očakávaním sociálnych noriem“, vo vizualizácii majú byť pocity magnetom ku priťahovaniu želaných situácií.
Čo sa týka obrazov a predstáv – tie neprichádzajú samé od seba, aktívne ich vytvárame my. Niektorí ľudia môžu mať problémy s tým vidieť obrazy, no ak používajú svoje emócie, potom vizualizácia nebude zbytočná. Niečo, čo behom vizualizácie môže prísť samo od seba sú metaforické odkazy od Vyššieho Ja. Postupne sa vo vizualizovaní dostávame do ďalších úrovní a tak je dobré chápať ju aj ako proces skúmania, v ktorom môžeme realizovať svoju zvedavosť.
Štvrtým krokom je vrátenie sa späť do energetického toku a potom z neho späť do bežného vedomia. Po dokončení vizualizácie je energia človeka preprogramovaná a pomáha mu dosahovať jeho ciele.
Ako vieme, že sa vo vizualizácií postupne dostávame „hlbšie“? Prezrádzajú to strany 90 až 92:
„Neexistuje zde nic, čeho by mělo být dosaženo. Avšak následující návod vám umožní vyhodnotit stupeň vizualizace, kterého nakonec můžete dosáhnout.
1. Během vizualizace ztrácíte pojem o čase.
2. Cítíte vibrace, tíseň, chvění nebo třes v těle, hromadící se příval energie v určité části vašeho těla, nebo pocit lechtání, láskaní, nebo pocit „husí kůže“ v průběhu vizualizace.
3. Neuvěřitelne jasně vidíte jeden, nebo i více jevů, které si v duchu představujete.
4. Prožíváte dlouhé nebo krátké návaly silných emocí.
5. Kdykoliv můžete zažívat náhlý, ohromný pocit sjednocení nebo propojení se vším, co si představujete (může se vám zdát, že vaše tělo začíná splývat s vašimi vizemi nebo představou výsledného stavu). Tento stav naprosté jednoty si budete chtít udržet co nejdéle, jakmile k němu dojde.
6. Zažíváte naprostý pocit jistoty obklopující to, co si představujete.
7. Přicházejí k vám představy, slova, emoce nebo jiné pocity – skoro jakoby z jiného (pozitivního) zdroje – a sdělují vám něco, o čem jste sami dosud nikdy nepřemýšleli. Může se jednat o zprávu týkající se určité situace, jakési vize, nebo náhle porozumění – ale především to vypadá, ako by se vám někdo snažil něco sdělit a vy pouze neočekávaně přijimáte tuto informaci.
Pokud se to stane, pokládajte to za štěstí, neboť vaše Vyšší Já vám posílá vzkaz. Přijměte ho. Jestliže není dostatečně jasný, požádajte váš energetický tok, aby vám ho objasnil. Nebojte se ptát opakovaně, až Vám bude zřejmé, o co se jedná. Není to hlavolam, který musíte rozluštit – je ve vašem vlastním zájmu komunikovat co nejsrozumitelněji.
8. Prožíváte zlé předtuchy. Uvědomte si, že energetický tok plyne mimo čas, takže se nalézáte ve stavu, kdy budoucnost splývá s přítomností. Vidíte-li něco, co má podle vás spojitost s budoucností, postupně to přijměte a zahrňte pozitivními pocity. (Já sama pravidelně přijímám velmi krátkodobé zlé předtuchy – k situacím, které se maji stát další den.)
9. Máte pocit, že jste schopni „cítit“ vzduch kolem vás, téměř jako lepkavou tekutinu nebo vazký gel. Přímo cítíte, jak na sebe vzájemně působíte.
10. Za bdělého stavu prožíváte fázi REM (rapid eye movement – rychlý pohyb očních víček – pozn. překl.). Přitom pociťujete, jako by se vaše oční víčka rychle chvěla, a to bez jakéhokoliv úsilí z vaší strany.“

Ako to už býva, stretávame sa s radami, ktoré dobre korešpondujú s odporúčaniami z podobnej literatúry a ktoré nemusí byť zlé si zopakovať. Sú to nasledovné body:
- varovanie pred príliš špecifickými cieľmi, ktoré by mali len obmedzené cesty, ako sa splniť.
- varovanie pred prácou na navzájom konfliktných cieľoch, ktoré by nás po splnení postavili do role ťažkého rozhodovania sa „čo ďalej“.
- upozornenie na to, že si niekedy iba namýšľame, že vieme, čo je pre nás najlepšie. Kvôli tomu si môžeme skrátka priať to najlepšie a nechať na energetickom toku, aby nás tam zaviedol.
- varovanie pred nečinnosťou vo fyzickom svete. Najlepšie povedané, vizualizácia má pritiahnuť do života príležitosti – a tie treba využiť svojím konaním. Ideálne konať s ľahkosťou a s načúvaním intuícií. Kto nebude konať, môže tieto príležitosti na splnenie cieľov prepásť.
- rada veriť aspoň počas vizualizácie, že energetický tok existuje a že mu udávame smer.
- Ak vo svojom živote sme s „tokom“ zladení, darí sa nám dobre. V prípade, ak cítime, že momentálne sme nasmerovaní zle, akoby „proti energetickému toku“ a nič sa nám nedarí, autorka radí zmeniť svoju momentálnu činnosť na niečo iné.
- O prianiach týkajúcich sa iných ľudí McStravick píše, že sa také priania splnia len ak energetický tok daných ľudí má k nim predispozíciu. V opačnom prípade môžeme zistiť, že sme začali „plávať proti prúdu“, tj. blokovať samých seba. Tiež píše, že ak by sa toto prianie nesplnilo, môžeme získať niečo prínosnejšie. Na inom mieste zas písala v zmysle: „prajte si to najlepšie pre všetkých zúčastnených a všetci budú spokojní“.
- Autorka radí neveriť v to, že niečo je až „príliš dobré, aby to bola pravda.“ Na základe toho by sme si mohli zablokovať svoj prístup, ak by sa to „nesmierne dobré“ naozaj stalo. Viackrát sa zmieňuje o zotrvačnosti pocitov a ich tendencii narastať. Aj kvôli tomu je dôležité snažiť sa žiť pozitívnymi pocitmi, aby narastali a aby sme zabránili nekontrolovanému narastaniu negatívnych, škodlivých pocitov.
- Spomína sa možnosť prehrávať si pozmenené scenáre z minulosti, čo umožňuje zaujať k minulosti iný postoj a inú „konfiguráciu energie“ formujúcu našu budúcnosť. Naopak, neustále prehrávanie si negatívnych scenárov so strachom je tu spomenuté ako patologický stav.
Posledná (siedma) kapitola knihy je o vedeckom experimentovaní s vplyvom mysle na fyzický svet. Veď to poznáte: „mágia existuje, lebo kvantové niečo alebo tak nejako“. Autorka tu zaujíma negatívny postoj ku karme ako „odplate za minulé životy“ a ku predestinácií či osudu. Za tieto postoje som ju chválil, avšak v skorších častiach knihy sa zdalo, že v istú formu či podmnožinu osudu verila: totiž v to, že nedosiahneme ciele, ktoré by nám uškodili; teda že sme chránení pred tým uškodiť si sami.
Za poslednou kapitolou nasleduje krátke predstavenie vizualizačných cvikov priložených na CD. Ďalej autorka udáva linky na vedecké inštitúcie, ktoré sa zaoberali opomínanými témami ako sú synchronicity a vplyv mysle na realitu. Za citovanými zdrojmi ešte nasleduje krátka informácia o autorke, čo je už úplný koniec knižky. S autorkou sme si teda veľa zábavy neužili, ale aspoň vysvetľovala vecne a zrozumiteľne. O niečo vtipnejšie píše na svojom blogu. Kniha tiež obsahovala isté rozbory materializmu, vzťahu mysle a mozgu, ale tie som neparafrázoval, rovnako ako zmienky o vedeckých výskumoch mysle.  

Môj komentár ku knihe a cvikom z CD
To, že McStravick navrhuje používať tranz, či zahĺbenie mysle spoločne so silnými emóciami sa zdá byť v rámci týchto techník ideálne. No práve v tom som ihneď od začiatku videl potencionálny problém – ideálna kombinácia prvkov neznamená, že je automaticky dobre vykonateľná. Sama autorka udáva, že pokým meditácia je o vypustení vnemov, vizualizácia je o naplnení sa vnemami z čo najväčšieho počtu zmyslov. Z vlastného sústredia však cítim, že už to je pomerne náročné a keď si k tomu ešte pridáme opakovanie afirmácie a snahu o čo najdokonalejšie, intenzívne preciťovanie svojho „uskutočneného“ sna, potom sa myseľ prelaďuje z jedného vnemu na iný, neudrží si ich naraz. Navyše, tranzy ktoré som poznal z magických operácií boli unavujúce tranzy, teda také, pri ktorých by človek zo seba ledva dostal aspoň nejaké emócie. Chápem, že tranz, ktorý popisuje autorka nie je o úplnom vysilení, ale skôr o uvoľnení tela, keď máme energiu, ale relaxujeme. Avšak v týchto stavoch uvoľnenia som sa zas cítil pomerne neutrálne, emócie sa mi nevyužívali dobre. Preto využitie tranzu a emócií spoločne mi skrátka viac vytvára dojem nesúrodosti a ťažšej praktizovateľnosti, pokiaľ sa naozaj snažíme o vnímanie viacerých zmyslov. Prvé dva cviky z CD sa zaoberajú rozvíjaním vnímania svojho emočného centra a svojej energie. Ďalšie tri cviky sú už praxou pre ciele: pre ideálny život, harmonické vzťahy a zlepšovanie svojej finančnej situácie. Pri cvičení si všimnete, ako ich dlhšie praktizovanie sťahuje ku spánku. Preto pre mňa nebolo vhodné púšťať si viac ako 2 až 3 riadené vizualizácie za sebou. Mal som dojem, že vnímaný hlas sprievodkyne môže fungovať aj na báze sugescie, pretože keď sa blížite k zaspávaniu, inštrukcie sa počúvajú ťažšie, povel vám vypadne a nevizualizujete príliš pilne. Nezávisle na tom niekedy máte pocit, že inštrukcie skrátka nasledujú rýchlo a nestihli ste ich vykonať tak, ako by ste chceli. Preto môže byť veľmi dobré brať nahrávky z CD len ako vzorové cviky, ktoré si potom vykonáte sami vo svojom tempe, pri ktorom nebudete mať dojem, že nestíhate, ani nebudete uspávaní. Existuje ešte jedno kontroverzné využitie nahrávok: práve za účelom upokojiť a uvoľniť sa natoľko, aby vás krátko po ich precvičení navštívil spánok, keď predtým sa vám vyhýbal. Na takýto účel neboli nahrávky vytvorené, avšak ich schopnosť uvoľňovať môže byť takto využitá.

Zaujímavosť
Summer McStravick bojovala s rakovinou a vyliečila sa z nej. Niektoré články na jej blogu sa venujú tejto téme. Našiel som nasledovné:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára