sobota 28. decembra 2019

Vyhodnotenie roku 2019

Som rád, že uprostred roka 2019 som plne dokončil svoju migráciu na Blogspot z predošlého blogu na platforme Blog.cz. Skonzumovalo mi to množstvo času - a teda nebyť toho, možno by tento rok pribudlo viac príspevkov. A teraz hurá, silne čarovať, nech Blogspot poskytuje svoju službu aspoň ďalších 20 rokov.

Prelom rokov 2019 a 2020 ma stavia do rozporuplnej situácie. Na jednej strane túžim spropagovať svoj blog, hlavne kvôli mojím knižným review z minulosti, na ktorých som si dal záležať a zaslúžili by si čitateľov, nie nedotknuté zapadať prachom. Na druhej strane viem, že takáto propagácia sa obvykle kombinuje aj s vydávaním nových článkov -a tu nastáva zádrhel. V roku 2020 sa plánujem primárne venovať iným svojim záujmom, než je písanie. Mal by som teda riešiť propagáciu blogu nezávisle na tom, koľko príspevkov budem schopný napísať a nimi (dúfajme!) posilniť záujem potencionálnych čitateľov?

Špeciálne pri rozbore kníh mám aktuálne dojem, že sa im budem venovať menej než doteraz, kvôli ušetreniu času na iné záujmy. Nakoniec, v uplynulom roku som zverejnil 6 rozborov odborných kníh (hoci jednoduchších) čo znamená, že sekcia O prínose kníh bola najsilnejšie zastúpená. Oproti tomu som vydal 4 úvahy a 4 recenzie - týmto žánrom by som sa snáď mohol počas ďalšieho roka venovať. Ďalej si všímam, že za posledné mesiace som mal iba minimum nápadov na nové témy článkov. Paradoxne som za to vďačný, pretože nespracovaných námetov už mám nahromadených dostatok a hromadenie ďalších by mi skôr spôsobovalo frustráciu, než potešenie.

Ako sa na záver roka patrí, prajem čitateľom či náhodným okoloidúcim všetko dobré do Nového roka!

Koncoročný Quan Chi posting. [Derivát zo zdroja]

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára