sobota 26. decembra 2015

Vyhodnotenie roku 2015

Už v minuloročnej rekapitulácii som musel priznať, že zameranie blogu sa oproti jeho počiatku transformovalo/rozšírilo. Dôvodom samozrejme bolo, že na začiatku cesty som chcel iba dobrovoľnícky napomáhať šíreniu informácií a až po čase som si uvedomil, že písanie je naplňujúce a návykové, že tvorenie je hádam lepšie, ako učenie sa (pričom aj tvorením sa učíme, ale inak). Uvedomil som si, že vidím pomerne mnoho voľných políčok a chýbajúcich informácií, ktoré by som mohol dopĺňať práve ja.

Značnú časť tohtoročného leta mi zabralo spracovávanie dvoch kníh okolo chaosmágie. Výsledné výťahy sú podrobné ako sa len dalo a ich tvorba bola niekedy nervydrásajúca. Po ohliadnutí sa za mojimi úvahami s nimi ešte súhlasím, len samému mi pripadá niekedy zvláštne, prečo som dané rôznorodé myšlienky kombinoval do jedného článku. Môj obvyklý postup totiž býva práve taký – zaznačené myšlienky roztriedim k témam, ktorých sa týkajú a potom ich spájam do úvah. Vďaka tomu som mohol vyprodukovať pomerne dlhé úvahy, aké by blogeri bez prípravy nemohli skonštruovať „na kolene“, improvizáciou. Ďalej sa mi podarilo vytvoriť prvé, hoci humorné básne a taktiež vyčerpávajúce články o hudobnej skupine a počítačovej hre. Šlo o málo známe objekty, ktoré takto podrobne ešte nepopísal asi nikto predo mnou.

Aká je aktuálna, východisková situácia pre ďalší rok? Nápadov na tvorbu mám stále XY (cca 30), tie sa neminuli a mám pochybnosti, že sa niekedy minú. Pomaly však dochádzajú témy, ku ktorým už mám materiál, alebo ich viem spracovať hneď, bez prípravy v podobe prácneho doštudovania nových informácií. Celkovo cítim, že by som sa mal mnoho učiť, aby som nepísal hlúposti. Áno, opakujem sa. Aj to je zhodné s pocitom z minulého roka. Aj toto si však žiada balans. Písať iba megačlánky a ukazovať sa len v „intelektuálnom“ svetle by bola pretvárka či prehnané uzatváranie sa a taktiež by to demotivovalo čitateľov, ktorí niekedy očakávajú aj odľahčenejšie texty.
Nechcem nič sľubovať vopred a z plánov prezradím len jeden: pokúšanie sa o básne vážneho charakteru. Práve preto, že nemienim používať umelecky podradnú a absurdnú techniku (po)voľného veršu, dúfam, že budú raz kur*vsky dobré! :)

Čo sa zmenilo oproti minulému roku? Jedna podstatná vec. Začal som sa viac stotožňovať s označením „bloger“. Posledné mesiace roka som začal putovať po kyberpriestore v snahe spoznávať iných blogerov, komentovať ich výtvory, učiť sa od nich a pomáhať im, a tak sa ich snažiť pritiahnuť ku svojim vážnym aj menej vážnym výtvorom.

Ak sa mi podarí vylepšiť design (najpravdepodobnejšie spoluprácou s niekým iným), budem sa držať hesla: „skromne, ale blbuvzdorne“. Je lepšie mať jeden obrázok na pozadí, ako prehnaný design a potom pri pomalom internete a nenačítaných obrázkov miesto tlačidiel sekcií odrádzať čitateľov problémami s ovládaním pohybu na blogu. (Ak nerozumiete, prečítajte znova.)

Na záver príhovoru chcem vyjadriť svoje veľké ĎAKUJEM! čitateľom a medzi nimi predovšetkým Valdyrovi (http://valdyr.blogspot.sk/), za spoluprácu na dlhom rozhovore a za jeho najpočetnejšie komentáre.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára