streda 21. januára 2015

Vtipy 6

V dnešnom príspevku to budú len textové vtipy, ktoré som vymyslel alebo vylepšil.

Rozprávajú sa dvaja francúzski kňazi:
A: „Tak predstav si, zistilo sa, že ten heretik Gilles de Rais mal syna a jeho potomstvo pretrvalo na našom území dodnes.“
B: „Výborne! Konečne budeme mať na koho zvaliť vinu za miznutie miestnych detí. História sa rada opakuje.“
/
/
/
Raz môj prihlúply rodinný príslušník poznamenal : „A všetci budeme, akí sme.“ Ostatní sme sa smiali, že hovorí nezmysly. Beda! Vtedy sme ešte nevedeli, že je to thelémsky prorok! :D Viď Knihu Zákona, druhú časť, verš 58.
(Keď už hovorím o Theléme, pri pohľade na neprerušený hexagram som sa nemohol zbaviť dojmu, že vyjadruje ovládanie človeka rozumom/hlavou a... opačným anatomickým útvarom. Skutočný význam som ledva poodhalil až nedávno.)
/
/
/
Pomerne známy je text: „Tí, čo prečítajú tento text, zomrú. Ostatní tiež.“ Pripadá mi mimoriadne vtipný nie kvôli všeobecnej pravde, že všetci zomrú, ale kvôli dojmu, že všetci zomrú ihneď kvôli jednému previnilcovi, ktorý prečítal daný text. Vyjadrujem úprimnú sústrasť paralelnému univerzu, kde sa to tak stalo... teda, nieže by ju v danom univerze niečo zaznamenalo.
/
/
/
„Prvý faktor, ktorý musíme vziať v úvahu je ten, že pracovníci výrobného procesu sa spravidla snažia vyhnúť miestam zamoreným nebezpečným plynom. Druhým faktorom je takzvaný faktor znudenia pri monotónne sa opakujúcich činnostiach, ktorý znižuje pracovnú morálku. Preto je najvhodnejšie stanoviť miesta pôsobenia na smeny, aby pracovníci mali dynamickejší pracovný režim.“
Z knihy Hanz Trtken – Rozvrhovanie, logistika a gruppensex
/
/
/
Reklamné okienko: Kúpte si novú spoločenskú hru Výmena v temnotách! Hoci túto hru nemožno vždy považovať za stolovú, užijete si plno vzrušujúcej zábavy pri precvičovaní pľúc, srdca aj panvových svalov! Minimálny počet hráčov je 3, no môžu ich byť aj celé desiatky, pričom odporúčaná veková skupina je od 15 rokov. Trénujte svoje schopnosti čuchu, sluchu a hmatu zábavnou formou, spoznávajte svojich priateľov a známych v hlbších súvislostiach! Stručné pravidlá vás oboznámia s priebehom hry, na ktorú nepotrebujete žiadne povinné pomôcky, no môžete si nimi hru spestriť. Zistíte, že v tme nie je nič, čoho by ste sa mohli báť - okrem chorôb. Hra preskúša vaše interpersonálne schopnosti a pomôže vám zapadnúť do kolektívu, napríklad v Japonsku. To všetko jedine s hrou Výmena v temnotách!
/
/
/
Rozhovor zo života a moje ako vždy prehnané tvrdenie:
J: „Z krížika odseknete nožičku a stane sa z neho plusko.“
Executor: „Potom tá viera bude mať aspoň jedno pozitívum!“
(Dobre no, tak možno som v realite povedal: „Potom tá viera bude mať o pozitívum viac.“ Myslel som to však v zmysle prvej reakcie.)
/
/
/
Ďalšia pekná udalosť zo života: Istý J. sa zľakol, tak mu hovorím: „Nemáš čisté svedomie.“ On ma tromfol otázkou: „Ja mám svedomie???“

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára