utorok 28. júna 2016

Poučenia snových denníkov 2010-2015

Po predošlých zápisoch konkrétnych snov je načase zhrnúť moje poznatky, ktoré som v danom období nazbieral. Vysvetlím, s akým ďalšími kategóriami snov som sa stretol a uvediem svoje závery. Po tak dlhej dobe, ako je necelých 6 rokov by som určite mal mať hlbšie poznatky – mojím problémom bolo, že som nemal dosť vôle a výdrže na cvičenia pre LD. Veľkým problémom bola tiež neschopnosť sa v LD udržať (čo spôsobovalo aj demotiváciu) a pocity nevoľnosti v nich. Väčšina mojej praxe bola pasívnejšia, pozostávala len zo snahy rozpomenúť sa na sny, znova si ich predstaviť a príležitostne som sa snažil nájsť v nich zmysel pomocou symbolických asociácií.
  
Dosiaľ málo opísané a neopísané kategórie snov
Okrem vtipných, lucídnych, prorockých či hororových snov som si všimol vyčnievať medzi snami niečím výnimočnými tieto druhy:
1) Rozhovory so zvieratami, niekedy dokonca hmyzom. Tie sa u mňa objavovali z počiatku praxe, asi do roku 2013 a neskôr vymizli.
2) Sny v ktorých sa znova vraciam do školy, či už strednej alebo základnej. Často sa stáva, že tam potrebujem dokončiť nejaký predmet (hoci v realite sú ZŠ aj SŠ pre mňa dávnou minulosťou).
3) Opakujúce sa sny - viackrát za noc. Dve opakovania sna s podobným motívom nie je zas také výnimočné, stretávam sa s ním bežne. Behom stresujúcich období, alebo počas noci pred cestovaním sa môže sen o nestíhaní zopakovať aj viackrát. V spomienkach je potom ťažké tieto sny od seba oddeliť a spočítať.
4) Sny o utekaní pred nepriateľmi. Tieto sny mávajú aj iní ľudia, pričom nepriatelia v sne zrejme symbolizujú povinnosti alebo problémy. Pri týchto snoch mám ja aspoň tú výhodu, že väčšinou pred nepriateľmi utekám len preto, aby ma neobkľúčili a darí sa mi porážať ich po jednom. Tiež si nespomínam, že by mi niekedy ublížili.  
5) Sny nesmierne abstraktné. Veľmi výnimočne sa stane, že vo sne sa stretávam až s takými abstraktnými ideami, že ich nie som schopný ani zachytiť do slov a po prebudení mi z nich ostáva len dojem, skôr emocionálny. Aj tento dojem sa vyparí veľmi rýchlo, do niekoľkých sekúnd. Možno uvažovať o tom, či je to práve ich nevyjadriteľnosť, čo ich vlastne robí tak ťažko zapamätateľnými. Odhadujem, že problém je v niečom inom: sú to veci prispôsobené inému mysleniu než vedomému a tak sa vo vedomom zmýšľaní neudržia.

6) Počutie hudby – také sny som už zľahka spomenul v zápisoch. Hudbu aj texty piesní v nich počujem skoro vždy realisticky a živo, resp. mám presne ten dojem. Niekoľkokrát som vo sne počul aj básne, na tie som si však nedokázal spomenúť – asi šlo len o nejaký vnem rýmovania sa, inak by som si mohol spomenúť na jednotlivé slová.
7) Sny, v ktorých mám doma nábytok alebo celé miestnosti usporiadané inak.
8) Nebezpečenstvo hroziace vo sne, ktoré ma ale nevyľaká, akoby som niekde hlbšie vedel, že sa mi nič nestane. Tu možno spomenúť aj sny, ktoré sa zmenia podľa nevyjadreného želania – napríklad ako v sne kde som padal a dopadol presne tak, aby sa mi nestalo nič. Gravitácia v tom sne začala fungovať pod iným uhlom a ja som sa po tomto výsledku začal cítil ako nezraniteľný.
9) Sny s počítačovými hrami, kde väčšinou šlo o obľúbené hry z detstva, ostatné hry sa objavovali omnoho menej.
10) Sny tak hlúpe alebo neprijateľné, že sa mi ich nechce ani zaznamenať.

11) Emocionálny typ sna, v ktorom sa uvoľňujú pocity, napríklad sny v ktorých seba alebo iných obviňujete, cítite toľko hnevu až trieskate nábytkom a vreštíte. Prípadne cítite bezradnosť, vinu. Niekedy to nie je o obvinení druhých ale seba – uvediem tri príklady. Prvým bol sen, v ktorom som si vyčítal, že neriadim svoj život dobre. V druhom zas, že nemyslím na iný faktor ako na ten, kto má pre mňa akú hodnotu, teda že som istým spôsobom zištný. V treťom sne mi zas na sebe vadilo, že cudzie názory mali pre mňa privysokú hodnotu, a tak som sa extrémne kontroloval, až cenzuroval a tým obmedzoval prirodzenosť. Bývajú to dosť filozofické sny o postoji k životu.

Poučenia vyplývajúce zo skúseností
a) Ako vidieť, vedel u mňa humorný prvok spustiť istú mieru lucidity, hoci to, čomu som sa smial v snoch, by nebolo vždy v realite na smiech. Podobne je to aj so snami bez lucidity, mnohé sny ktoré som zaradil medzi vtipné výplody podvedomia by neboli vtipné v realite, napr. obchody so zbraňami a podobné. Najčastejšie opakovanými miestami, kde sa odohrali lucídne aj bežné sny sú výhľad z okna alebo balkóna, taktiež výťahy. Ide teda o moje snové symboly, pri ktorých sa mám naučiť byť pozornejší.
b) V lucídnych snoch z nejakého dôvodu cítim nevoľnosť a neistotu v končatinách, podlamovanie nôh a taktiež točenie hlavy. Zrejme práve toto sú komplikácie, ktoré môžu súvisieť s tým, že som sa v LD nevedel udržať dlho. Príčinu som nevypátral, hoci nemôžem povedať, že by som sa príliš snažil. Nepoznám nikoho, kto by sa stretol s podobnými problémami. Keď už hovorím o prebudení sa z LD – nastávali u mňa takmer vždy. Tým chcem povedať, že z lucídneho sna som takmer nikdy neprešiel späť do bežného sna, teda nestratil vedomie seba v spánku. Ak by to tak aj bolo, ťažšie by sa to pamätalo a následne zisťovalo v záznamoch. Predpokladám že v takých prípadoch by záznamy boli dosť neisté.
c) Našiel som aj zmienku naznačujúcu, že lucidita mohla byť spustená vďaka erotickej situácii v sne. V inom prípade som mal poznamenané, že som tesne pred spaním jedol, no uvedomenia nastali napriek tomu – ak chceme dosahovať LD, neodporúča sa jesť pred spaním. Mám zaznamenaný aj prípad, kedy test reality zlyhal, ale napriek tomu som vedel, že som vo sne – bol to jeden z tých snov, kedy ma niečo veľmi znechutilo. Ako si už čitatelia všimli zo záznamov, luciditu u mňa spúšťali aj silné emócie.
d) Kvalita vedomia v lucídnych snoch býva veľmi rôzna: niekedy je moje správanie iné, aké by bolo správanie „pod plnou vôľou“. Vtedy si som vedomý seba, ale rozhodujem sa inak: jednoducho svoj zvláštny stav vedomia zrazu nechcem využiť, je mi ľahostajný a v tejto príležitosti rezignujem.  
e) Jeden z najviac výrazných faktorov pre dosahovanie LD bola pre mňa kvalita a dĺžka zobudenia sa pred ďalším uľahnutím počas noci. Teda plne sa prebrať a prejsť sa po miestnosti na pár minút vysoko zvyšuje šancu na LD. Čo sa týka testov reality, tie samozrejme môžu zlyhať a mne sa to stávalo často. Inokedy som ich však vôbec nepotreboval. Podnetnou otázkou by mohlo byť: na základe čoho sa niekedy spustí správny kritický úsudok a inokedy úplne absentuje? V jednu noc chodím po meste a len na základe počasia alebo času vo sne nadobudnem vedomie seba. Ďalšiu noc mi nerobí problém rozprávať sa s lúčnym koníkom a nepripadá mi to ani divné...

f) Zmena prostredia v LD mi príliš nejde. Telekinéza vecí, či lietanie šli, no nie sa premiestnenie sa niekam inam či zmena okolitého prostredia. A taktiež neviem, či mi vôbec pomáhalo rotovanie okolo osi, alebo zamestnanie sa niečím – skôr sa zdá, že nie. Nezdá sa, že by poloha tela počas spánku mala vplyv na LD – tie som mal ležiac na chrbte a aj na boku.
g) Zaznamenal som niekoľko snov okolo agresivity a násilia iných a to v čase splnu. Pričom niekedy som podobné sny počas splnu bral ľahostajne, inokedy som bol vydesený alebo znechutený. Podobné sny mi potvrdil aj kamarát, ktorý sa až vyhýba spaniu cez splny. Dokonca o vplyve mesiaca na sny existujú štúdie v angličtine.
h) Veľmi zriedkavo sa stane, že krátko po zobudení a otvorení očí vidím predmety inak, halucinačne. Napríklad raz mi pravé uhly okolo okien vytvorili dojem, že vidím spodný okraj a nohy postele.
i) Zriedkavo sa stane, že mi napadne vtip alebo zvláštna slovná prešmyčka. To sa stáva skôr na hrane zobudenia. Dané vtipy mi v tomto stave pripadajú náramne podarené, no po úplnom zobudení im už nezvyknem rozumieť – akoby používali symbolickú logiku.
j) Zaujímavé je, že si niekedy aj po alkohole viem pamätať sny. Musím priznať, že som mal aj 2-3, v ktorých som sa cítil agresívne, čo ale nezodpovedalo bdelému stavu, skôr mu odporovalo. Najzaujímavejší bol jeden z nich, v ktorom som vnímal niečo točivé, zrejme hada. Možno mal had hranatú, veľkú hlavu, pokiaľ si to nepletiem s iným snom. Žeby alkohol mohol prebúdzať takzvané zvieracie atavizmy? Je na zamyslenie aj to, či som sa v tom momente stal „horším“, alebo som iba nahliadol do hĺbky odvrátenej časti psychiky - ktorá tam je stále rovnaká.

k) Najväčší vplyv na zapamätanie si snov malo energické sústredenie sa pred spaním, pri ktorom som cítil napätie v čele. Dobre však pôsobilo aj jednoduché tešenie sa na spánok, po ktorom mohli nastať zvláštne a príjemné sny.
l) Pri prorockých snoch som mal robiť detailnejšie zápisy, aby sa dali lepšie analyzovať zo skeptického pohľadu. Keď sa na zápisy pozerám teraz, považujem ich za odfláknuté na 30-50%. Sny, ktoré mali isté prekrytie s neskoršou realitou, teda mali istý prorocký potenciál, niekedy prišli v sérii: napríklad 2 také sny v jednu noc, alebo noci po sebe. Akoby nešlo len o zachytenie jedného vzorca, ale o citlivejšie obdobie na niekoľko dní. Takto mi to fungovalo v rokoch 2014 a 2015, ak vezmem do úvahy aj „AkožeProrocké“ sny. V tých sa zvykne vyskytovať motív, že niekoho uvidím alebo letmo stretnem, čo sa v realite ďalšieho dňa spĺňalo v podobe online komunikácie.
m) Na záver som si odložil možno najbizardnejšie zistenie. V roku 2014 som mal na 31.7. a 8.8. sny, v ktorých som videl obľúbený „objekt záujmu“ na internete, znova na scéne a to po dlhej, vyše dvojročnej dobe odmlky. Že sa tieto sny vyplnili, hoci v menšom rozsahu, som zistil pravdepodobne až začiatkom roku 2016. Zistiť to skôr bolo nepravdepodobné – hotové galérie boli zverejnené až v októbri a decembri roka 2015! Skúsenosti v tejto oblasti mi dávali indíciu, že zverejňovanie nastáva až dlho po fotení. Výsledok je ten, že som prorocké sny mohol mať hádam aj v dobe fotenia. Tiež som nemal odkiaľ vedieť, že sa niečo také pripravuje – dlhá odmlka tejto „modelky“ sa predsa javila byť koncom jej kariéry. Podobné sny sa opakovali znova aj po zistení ich reálnosti. Pripíjam teda na zdravie všetkých, ktorí tiež mali tú česť s prorockými erotickými snami!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára